мурашки русский

Примеры мурашки по-болгарски в примерах

Как перевести на болгарский мурашки?

Субтитры из фильмов

Мурашки по всему телу!
Това не го бях виждал до сега!
Как мурашки бегут по всей спине?
Като мравчици, които пълзят по целия ви гръб?
А после того, как я услышал про мурашки, я очень даже рад, что явился сюда.
А след като чух за мравчиците, дори съм много радостен, че дойдох.
Аж мурашки по коже. Что?
Тръпки ме побиват от това място.
От этих койотов мурашки по коже.
Този лай на койоти.
Невообразимо, потрясающе! У меня мурашки идут по всему телу.
Втриса ме, разтърсва ме цялата, кара ме да настръхвам!
Потрясающе. У них мурашки идут по всему телу.
Побиват ги тръпки по всички части на тялото.
У меня мурашки.
Тръпки ме полазват.
Мне глубоко наплевать, убил я его или нет, но я не хочу, чтобы у меня по коже бегали мурашки каждый раз, когда я увижу полицейского!
Няма да отричам, че всеки път като видя полицай ще се разтрепервам. Добре.
Ну и дела! У меня мурашки по коже, только от этих мыслей.
Само като си помисля за това и ме побиват тръпки.
У меня аж мурашки по коже.
От него ме побиват тръпки.
Наполеон, у меня мурашки бегут по шкуре.
Наполеон, целият съм настръхнал от страх!
Я хотел играть на трубе, от которой у меня всегда мурашки бежали по коже.
Исках да свиря на тромпет, това ме караше да настръхвам.
У меня от этого места мурашки бегают.
Щото от това място направо ме побиват тръпки.

Возможно, вы искали...