роспуск русский

Перевод роспуск по-чешски

Как перевести на чешский роспуск?

роспуск русский » чешский

rozpuštění zrušení zapouštění rozpouštění pouštění

Примеры роспуск по-чешски в примерах

Как перевести на чешский роспуск?

Субтитры из фильмов

Я провозглашаю роспуск парламента!
Tímto prohlašuji tento Parlament za rozpuštěný!
В полночь! Празднуем роспуск нашей армии!
O půlnoci ke zrušení armády.
Воодушевленные этим, мы проголосовали за роспуск Лиги Миров чтобы создать новый союз основанный на взаимном уважении и сотрудничестве.
A v tom duchu, jsme hlasovali za rozpustění Ligy Nezávislých Světů a vytvoření nové aliance založené na vzájemné spolupráci a respektu.
Когда мы говорим о них в рамках ситуации, это то же, что и роспуск монастырей.
Jestli se bavíme o tom, že je zasadíme do kontextu, je to to samé, jako bylo rozpuštění klášterů.
Кроме того, мы продолжаем роспуск этих борделей и казним этих развратников.
Musíme postoupit v ničení těch bordelů a jatek svědomí.
Мы должны продолжать роспуск монастырей.
Musíme pokračovat s rušením klášterů.
Да, Сир, отвечаю. Но на роспуск армии денег понадобится больше, чем на её содержание.
Myslím, sire, že rozpustit armádu by mohlo být dražší, než si ji držet.
Все-таки роспуск правительства - лучшее, что случалось здесь в последнее время.
Bože, zbavení vlády byla ta nejlepší věc, co se stala za hodně dlouhou dobu.
Роспуск, оправдание, в любом случае. Вы победили.
Zamítnutí, zproštění viny, tak i tak jste vyhrála.
Мы действительно обсуждаем роспуск того, над созданием чего так много работали?
Opravdu chceme rozpustit to, co jsme tak dlouho a těžce vytvářeli?
Я под прикрытием уже несколько месяцев, и не видела ничего, что бы гарантировало роспуск или обвинения в адрес членов Пять-0.
Jsem v utajení už měsíce a neviděla jsem nic, co by oprávnilo rozpuštění nebo obvinění členů Five-0.

Из журналистики

Таким образом, последующая победа Мурси на президентских выборах положила начало эпической битвы за будущее парламента и Конституции, где Мурси пытался защитить демократически избранный парламент, в то время как военные боролись за его роспуск.
Následné Mursího vítězství v prezidentských volbách tudíž vyvolalo velkolepou bitvu o budoucnost parlamentu a ústavy, jelikož Mursí se snažil demokraticky zvolený parlament ochránit, zatímco armáda usilovala o jeho rozpuštění.
Наиболее радикальным из этих решений был роспуск парламента, за который проголосовали 30 миллионов египтян, на основании постановления союзного СКАФ Верховного суда.
Nejradikálnějším z těchto rozhodnutí bylo rozpuštění parlamentu, do něhož hlasovalo 30 milionů Egypťanů, na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu nakloněného SCAF.
Тогда парламент проголосовал бы за смещение Милошевича и роспуск правительства, и назначил бы правительство профессионалов.
V tom případě by pak podle něj parlament měl odvolat Miloševiče a vládu a zvolit technokratickou vládu odborníků.
Наконец, иракское правительство должно начать роспуск милицейских групп, которые все еще вооружены лучше, чем недавно образовавшаяся иракская армия, и оно должно победить мятеж, которым в значительной степени руководят сунниты.
Konečně, irácká vláda musí začít odstraňovat skupiny domobrany, jež stále mají větší palebnou sílu než rodící se irácká armáda, a musí porazit převážně sunnity vedené povstání.

Возможно, вы искали...