российский русский

Перевод российский по-чешски

Как перевести на чешский российский?

российский русский » чешский

ruský rusky

Примеры российский по-чешски в примерах

Как перевести на чешский российский?

Субтитры из фильмов

Тогда я император российский.
Jsem Ruský car.
Дело в том что Дмитрий Громов - знаменитый российский хоккеист, играющий сегодня за океаном в НХЛ, родной брат Кости, причём брат-близнец.
Kosťo, za co medaile?
Российский офицер.
Ruský důstojník.
Российский президент принял окончательное решение.
Ruský prezident přijal konečné rozhodnutí.
А теперь. на экране российский флаг.
Víme, jak bizardní Američané dokáží být, posílat netopýry do boje, a teď za tebou vlaje ruská vlajka.
Это должно быть Российский бинокль который мы заказали!
To musí být ten ruský dalekohled co jsme objednali!
Вы своим попустительством анархии развалили армию. - Уничтожили российский флот.
Vy jste svým anarchistickým přístupem rozbili armádu a zničili ruské loďstvo.
Это единственное ведомство в Корее, которое арендует для своей работы российский спутник.
V současné době, to je jediná organizace v Jižní Koreji, která používá Ruský satelit.
В 1914 году российский Сенат передал Софье авторские права на все произведения мужа.
V roce 1914 přiznal ruský senát Sofii autorské právo na všechny díla jejího manžela.
Вы насильственно посадили российский транспортный самолёт!
Neoprávněně jste donutili přistát ruské nákladní letadlo!
Российский Макаров, полуавтоматический.
Polo-automatická pistole Makarov ruské výroby.
Похоже на российский Союз.
To vypadá jako ruský Sojuz.
Кто использовал американскую винтовку с российский калибром.
Kdokoliv to byl použil americkou sniperskou pušku vybavenou ruskými náboji.
Российский флот только что вошёл в бухту Нью Йорка.
Ruská flotila právě dorazila do přístavu v New Yo.

Из журналистики

Или, в этом отношении, почему бы не включить российский рубль или индийскую рупию?
Nebo proč tam koneckonců nezařadit ruský rubl či indickou rupii?
И, пока Америка завязла в Ираке, российский президент Владимир Путин возродил советскую тактику запугивания.
A poněvadž Amerika v Iráku zabředla, ruský prezident Vladimír Putin vzkřísil taktiku šikany po sovětsku.
Общее убеждение состоит в том, что российский промышленный рост происходит только в результате высоких цен на нефть и замещения импорта, сопровождаемого сильной девальвацией рубля.
Všeobecně je přijímán názor, že růst ruské ekonomiky ve sféře průmyslu je jen pouhým odrazem vysokých cen ropy a dovozů, posílený ohromnou devalvací rublu.
Это был ужасный шок, приведший к огромному социальному урону, но он изменил российский образ мышления, а не только обменный курс.
Byl to úděsný šok, který stál nezměrné sociální náklady, ale změnil ruskou mentalitu, a ne jen směnný kurs.
Точно так же, российский газовый гигант Газпром смог бы увеличить цену платы для своих европейских клиентов, только нарушив существующие контракты.
Také ruský plynárenský gigant Gazprom by mohl zvýšit cenu účtovanou evropským zákazníkům pouze v případě, že by porušil stávající kontrakty.
Российский президент Владимир Путин, возможно, единственный, кто приветствует такое дезертирство от общности ценностей Европы.
Jediným, kdo snad takovým odklonem od evropského společenství hodnot může být potěšen, je ruský prezident Vladimír Putin.
Во времена кризисов, в интересах советской власти мобилизовался традиционный российский национализм.
V časech krize se do služeb sovětských zájmů mobilizoval ruský nacionalismus staré školy.
Исчерпав возможности дипломатического решения данного вопроса, японцы нанесли упреждающий удар, уничтожив российский флот в Порт-Артуре и Чемульпо (Корея).
Když bylo tedy diplomatické řesení vyloučeno, zahájilo Japonsko preventivní útok, který zničil ruskou flotilu v Port Arthuru a korejském Čemulpchu (Inčchonu).
США признали российский фактор в процессах постсоветского строительства государств.
USA uznávají ruský faktor při procesu budování postsovětských států.
Кроме того, российский валютный резерв находится на здоровой отметке в 500 миллиардов долларов.
Nadto ruské devizové rezervy dosahují zdravých 500 miliard dolarů.
Рассмотрим российский финансовый кризис 1998 года.
Vezměme si ruskou finanční krizi z roku 1998.
В то время как Европа мечтала о роли посредника между США и Россией, российский президент был настроен разрешить вопросы об американском противоракетном щите и о Косово непосредственно с американцами, на двусторонней основе.
Zatímco Evropané snili o převzetí role zprostředkovatele mezi USA a Ruskem, ruský prezident byl odhodlaný řešit otázky amerického protiraketového štítu a Kosova bilaterálně s USA.
Месяц назад российский президент Владимир Путин произнес пламенную речь против проекта во время Мюнхенской Конференции по Политике Безопасности.
Prezident Vladimir Putin přednesl minulý měsíc na mnichovské konferenci o bezpečnostní politice plamenný projev namířený proti tomuto projektu.
Газпром - газовый гигант, принадлежащий российский государству, - покупает этот газ по относительно низким ценам, а затем распределяет его по России или перепродает в другие европейские страны.
Gazprom, ruský státní obr, nakupuje plyn za relativně nízké ceny a pak jej distribuuje v Rusku nebo se ziskem prodává jinde v Evropě.

Возможно, вы искали...