рош | рт | от | ро

рот русский

Перевод рот по-чешски

Как перевести на чешский рот?

рот русский » чешский

ústa pusa tlama huba ústní dutina krk jedlík chřtán

Примеры рот по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рот?

Простые фразы

Мне нужно прополоскать рот.
Potřebuji si vypláchnout ústa.
Не ругайся, а не то я тебе вымою рот с мылом!
Neproklínej, nebo ti vymyju pusu mýdlem!

Субтитры из фильмов

Остановитесь. Закройте рот.
Mohl byste si, prosím, udělat přestávku a být chvilku zticha?
Поэтому держи рот на замке.
Takže si to nech pro sebe. Mladý pane.
Она выскочила, а я ударил ее прямо в рот.
Vykoukla a já ji praštil přímo do obličeje.
Закройте рот, не кричите и прижмите подбородок к груди.
Zavřít pusu, být potichu a bradu na hrudník.
О, боже, мне нужно. прополоскать рот.
Můj bože.. mám šťávy.
Закрой ей рот.
Zakryjte jí ústa.
Да, ее кладут в рот вот так и..
Jo, takhle si ho dáš do pusy a.
Он просит ее открыть рот.
Žádá ji, aby otevřela ústa.
Просто заткнула мой большой грязный рот.
No, to mi zavřelo hubu.
И сразу в рот.
Jen ponořit a šup do pusy.
Поверьте мне, Мистер, я буду держать рот закрытым.
Věřte mi, pane. Budu mlčet.
Каждый раз, как я открываю рот, ты бьёшь меня по лбу.
Vynadáš mi, jakmile otevřu pusu.
Откроешь свой рот, и я пересчитаю твои зубы.
Otevři ústa a vymlátím ti z nich zuby.
Пусть перезвонят. Закрой свой рот!
Proč ti nemůžou zavolat později?

Из журналистики

Причем для того чтобы помешать человеку, этому существу необходимо быть перорально активным, а чаще всего белковые препараты перевариваются в желудке, так что они и вовсе не принимаются через рот.
Aktivní složka by pak musela přežít mletí a další zpracování a poté vaření, a navíc by musela být orálně aktivní, což proteinové léky většinou nejsou, protože se vstřebávají v žaludku.
Пытки водой, при которых мокрую тряпку кладут на рот заключенного тем самым затрудняя дыхание, могли продолжаться максимум 40 секунд, хотя двое заключенных подверглись этой пытке в общей сложности 286 раз в месяц.
Simulované topení na zakloněném lehátku (waterboarding) mohlo trvat nejdéle 40 vteřin; dva zatčení ovšem byli tomuto trýznění podrobeni celkem 286krát během jediného měsíce.
Он ворчит, что Клинтон едва ли открыла рот, что он интерпретирует как мотив, что его заявление не было хорошо принято.
Drmolí, že Clintonová sotva otevřela ústa, což si vykládá tak, že jeho žádost nebyla dobře přijata.
В течение своей победной кампании он держал рот на замке по поводу чего-угодно, кроме банальностей.
Během této vítězné kampaně jeho poradci dbali na to, aby držel jazyk za zuby a hovořil jen o banalitách.
Как мог президент Саркози, который неоднократно делал нападки на финансовых спекулянтов, усомниться в мнении того человека, который как никто другой знал, что рот нужно было держать на замке?
Jak může prezident Sarkozy, jenž na finanční spekulanty opakovaně útočil, zpochybňovat úsudek muže, který je svou schopností držet během krize jazyk za zuby zapudil?
Одно только количество проектов - от автомагистралей, портов, железных дорог и аэропортов до небоскрёбов, жилищного строительства, телекоммуникационной инфраструктуры и промышленных зон - заставляет даже скептиков открывать рот от восхищения.
Prostý počet uskutečňovaných záměrů - od dálnic, přístavů, železnic a letišť po mrakodrapy, bytovou výstavbu, telekomunikační infrastrukturu a průmyslové parky - vyráží dech i skeptikům.
Большинство жалоб по поводу Путина связано с его стремлением заткнуть рот независимой критике.
Většina stížností na Putina se zaměřuje na jeho snahy umlčet hlasy nezávislé kritiky.