рука русский

Перевод рука по-чешски

Как перевести на чешский рука?

рука русский » чешский

ruka paže rameno rámě rukopis po ruce dlaň

Примеры рука по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рука?

Простые фразы

Рука руку моет.
Ruka ruku myje.
Твоя рука холодная, как лёд.
Tvoje ruka je studená jak led.
У меня онемела левая рука.
Brní mi levá ruka.
Правая рука не знает, что делает левая.
Pravá ruka neví, co dělá levá.
У меня вчера рука болела.
Včera mě bolela ruka.

Субтитры из фильмов

О боже, ее рука.
Můj bože, podívejte se na její paži.
Рука моя не поскупилась на сахар.
Moje ruka nebyla skoupá při aplikaci cukru.
Где твоя рука?..
Kde máš ruku?
Рука.
Jeho ruce.
Представил, что моя рука - это устричная раковина.
Na nic. Jako kdybych měl místo ruky perlorodku.
Давай сравним. Посмотрим, твоей матери это рука или нет.
Tak je můžeme spolu porovnat, jestli to písmo souhlasí a hned uvidíme, jestli to napsala ona.
Один парень как-то проснулся ночью и увидел что к нему тянется рука. - Да? Да, огромная рука.
Probudil se uprostřed noci a myslel, že vidí bílou ruku. jak se po něm natahuje přes hranu postele.
Один парень как-то проснулся ночью и увидел что к нему тянется рука. - Да? Да, огромная рука.
Probudil se uprostřed noci a myslel, že vidí bílou ruku. jak se po něm natahuje přes hranu postele.
Тут нужна женская рука.
Ty poeto.
Рука об руку.
Podáme si ruce.
Но тут облако, словно черная рука закрыло луну.
Pak se měsíc schoval za mrakem. který se v tu chvíli vznesl jako temná ruka před obličejem.
Он моя правая рука, которая расправляется со счетами и рентой.
Je jako kvočna, když jde o jeho účty a daně.
Она стояла прямо напротив меня. Одна рука в кармане, в другой сигарета.
Stála ke mě čelem, jednu ruku v kapse, ve druhé držela cigaretu.
Вот только правая рука.
Až na pravou ruku.

Из журналистики

Поэтому, безопасность и развитие должны идти рука об руку.
Bezpečnost a rozvoj tedy musí postupovat ruku v ruce.
Такие компании идут рука об руку с развивающимся фермерством, потому что продавцы такой продукции предпочитают ближайших производителей сельскохозяйственной продукции - даже, если все больше этих производителей живет в городе.
Takové kampaně jdou ruku v ruce s expanzí zemědělství, neboť prodejci těchto potravin dávají přednost blízkým pěstitelům - i když tito pěstitelé čím dál častěji žijí ve městech.
Невидимая рука Адама Смита - его идея о том, что свободные рынки ведут к эффективности, как будто ими руководит невидимая рука - по крайне мере отчасти является невидимой, поскольку ее здесь нет.
Neviditelná ruka zakladatele politické ekonomie Adama Smithe - představa, že volné trhy jsou vedeny k efektivnosti jakoby neviditelnou rukou - je neviditelná přinejmenším zčásti proto, že vůbec neexistuje.
Невидимая рука Адама Смита - его идея о том, что свободные рынки ведут к эффективности, как будто ими руководит невидимая рука - по крайне мере отчасти является невидимой, поскольку ее здесь нет.
Neviditelná ruka zakladatele politické ekonomie Adama Smithe - představa, že volné trhy jsou vedeny k efektivnosti jakoby neviditelnou rukou - je neviditelná přinejmenším zčásti proto, že vůbec neexistuje.
Таким образом, контроль над наркотиками и оказание помощи должны идти рука об руку.
Kontrola drog a rozvojová pomoc proto musí jít ruku v ruce.
Но расширение должно идти рука об руку с институциональными реформами, которые бы усовершенствовали как правовую способность Евросоюза предпринимать действия, так и его демократическую законность.
Toto rozšíření však musí jít ruku v ruce s institucionálními reformami, jež pozvednou jak akceschopnost Evropské unie, tak její demokratickou legitimitu.
С помощью информации, образования и участия масс женщины и мужчины одолели невежество и насилие, идущие рука об руку.
Pomocí informovanosti, vzdělávání a masové účasti ženy a muži zvítězili nad neznalostí a násilím, které ji doprovází.
Но мы никогда не представляли себе, как ужасающе далеко зайдет государство - работающее рука об руку с новыми богатыми олигархами - чтобы нанести нам поражение.
Nikdy jsme si ale nepředstavovali, za jak příšerné meze stát - ruku v ruce s oligarchickými zbohatlíky - zajde, aby náš cíl překazil.
Реформирование политических и экономических институтов страны и её вступление в ЕС и НАТО обычно идут рука об руку, поскольку перспектива членства вынуждает избирателей соглашаться с болезненными решениями.
Reforma politických a hospodářských institucí určité země a její připojení k EU a NATO jdou obvykle ruku v ruce, protože vyhlídka členství činí i bolestná rozhodnutí přijatelnými pro voliče.
Шагают ли они рука об руку по планете?
Jdou všude ve světě ruku v ruce?
Но метаморфозы, как правило, идут рука об руку с локализованными денежными сокращениями, которые усиливают коррелированный риск суверенного дефолта и банкротства банков.
Proměna jde ale obvykle ruku v ruce s lokálními měnovými kontrakcemi, které zhoršují související riziko suverénní platební neschopnosti a krachů bank.
Дуайт Эйзенхауэр был президентом с эффективно организованным управлением, но ему по мнению некоторых людей того времени недоставало лидерских качеств, хотя позже историки обнаружили, что позади большинства самых важных решений таилась его рука.
Dwight Eisenhower řídil efektivně zorganizovaný prezidentský úřad, který podle tehdejšího názoru některých lidí postrádal vedení lídra, avšak historici později rozpoznali jeho skrytý vliv za většinou zásadních rozhodnutí.
Хаос в Польше в 80-х возможно создал основу для быстрого роста в 90-х, потому что мертвая рука центрального планирования была уже отсечена к моменту начала реформ.
Například chaos osmdesátých let v Polsku mohl dost dobře stát u základů rychlého růstu let devadesátých, poněvadž mrtvá ruka centrálního plánování byla v době zahájení reforem již nefunkční.
Несмотря на исторически сложившееся невнимание психотерапевтов к работе мозга, невидимая рука пластичности нейронов руководила развитием этой науки, и терапевты всегда являлись несознательными неврологами.
Navzdory nedostatečné pozornosti, již v minulosti psychoterapie věnovala mozku, provázela její vývoj neviditelná ruka plasticity neuronů - a terapeut byl odjakživa nic netušícím neurovědcem.

Возможно, вы искали...