absolvování чешский

прохождение, окончание учебного заведения, окончание

Перевод absolvování перевод

Как перевести с чешского absolvování?

Синонимы absolvování синонимы

Как по-другому сказать absolvování по-чешски?

absolvování чешский » чешский

maturita dokončení studia na VŠ dokončení studia

Склонение absolvování склонение

Как склоняется absolvování в чешском языке?

absolvování · существительное

+
++

Примеры absolvování примеры

Как в чешском употребляется absolvování?

Субтитры из фильмов

Možná to nevíš, protože jsem tě neviděl trénovat, ale celé kouzlo úspěšného absolvování maratonu, tkví v tom, abys vždy byl protažený a pohiblivý.
Ты можешь этого не знать, потому что я не видел тебя на треннировках, но весь секрет бегуна марафона, в том чтобы держать себя в форме и гибкости всё время.
Tak rádi bychom vás přijali na Akademii Města vodopádů, jež vám po absolvování dá možnost stát se občany Dinotopie a nalézt si sauřího životního partnera.
Мы хотим официально зачислить вас в Академию Города Водопадов, где вы сможете стать полными гражданами Динотопии и найти себе динозавра в пару.
Jo, mluvili jsme o absolvování školy. Ani si nemyslím, že byl gay.
Да, мы говорили об аспирантуре, я даже и не понял, что он гей.
A říkal cosi vtipného, o absolvování testu.
Кстати, они ничего странного не говорили? Что-то насчет провалившихся.
Po absolvování střední školy se stal profesionálním vojákem.
После окончания средней школы он служил в армии.
Za co jsem řekl strašně o absolvování den.
За то, что сказал тогда перед выпускным.
Penny lhala o absolvování vyšší odborné školy, protože se bála, že není dost chytrá pro Leonarda.
Пенни лгала об окончании колледжа. Потому что считает, что недостаточно умна для Леонарда.
Ze tří z nás, on je jen jeden stojí, že i šanci na absolvování.
Из нас троих, он только один Это событие имеет шанс выпускников.
Tak jaký je tvůj plán po absolvování?
А что насчёт высшего образования?
Absolvování toho programu tě změní.
Программа меняет тебя.
Posloužilo by to jako absolvování tréninkového programu.
Это станет твоей выпускной работой в программе стажировки.
Vsadím se, že většina poldů se po absolvování psychotestů nevrátí.
Я полагала, что большинство полицейских никогда не возвращаются после того как успешно проходят психологическую оценку.
Po absolvování vysoké školy jsem převzal podnik rodinného pojištění.
И когда я закончил колледж, то присоединился к семейному страховому бизнесу.
Když mluvíme o absolvování této třídy, předejte vaše práce tady panu Lewickimu.
Кстати, о прохождении курса, пожалуйста, сдайте ваши экзаменационные работы мистеру Левики.

Из журналистики

Je to proto, že i po absolvování základní školy někdy nemají daleko k negramotnosti, anebo si nemohou střední vzdělání dovolit?
Происходит ли это потому, что они часто остаются практически безграмотными даже после окончания начальной школы или же потому, что не могут позволить себе продолжать учебу?

Возможно, вы искали...