absorbující teplo чешский

теплопоглощающий

Перевод absorbující teplo перевод

Как перевести с чешского absorbující teplo?

absorbující teplo чешский » русский

теплопоглощающий

Примеры absorbující teplo примеры

Как в чешском употребляется absorbující teplo?

Простые фразы

Je mi teplo.
Мне жарко.
Včera bylo teplo.
Вчера было тепло.
Je jí teplo.
Ей тепло.
Tak to je fakt teplo, a jak to snášíš?
Действительно жарко, как ты это переносишь?

Субтитры из фильмов

I když není tak teplo, jak vaše snoubenka tvrdila, že je, když trvala na tom, ať se jdu posadit ven a nadýchat se vzduchu.
Хотя здесь совсем не так тепло, как обещала ваша невеста, отправляя меня подышать свежим воздухом.
Bude ti v nich pěkně teplo.
Тебе в них будет хорошо и тепло.
V Německu bylo jaro a bylo teplo.
В Германии была весна.
Je hrozné teplo, viďte? Teplo?
Очень тепло, не находите?
Je hrozné teplo, viďte? Teplo?
Очень тепло, не находите?
Vždyť on sám dává světlo a teplo k vzniku moderní politické propagandy.
Только оно дает свет и тепло. творческому искусству современной политической пропаганды.
Ty staré lenivé dny, soumrak na venkově, hihňání odpočívajících černochů, teplo a bezpečí těch dnů.
Эти ленивые тёплые, неспешные деревенские сумерки тихий смех негров в службах спокойная и уверенная жизнь тех дней.
Teplo rozlévající se v dlaních.
Тепло в ладонях?
Ale teplo je v ranním salónku.
Конечно, если вы пожелаете, я зажгу этот камин.
Je tady hezky a teplo.
Как же здесь хорошо и тепло.
Ani stopa po teplo.
Температуры нет!
A ty máš v sobě stále lidské teplo.
В тебе еще человеческое тепло.
Venku je teplo.
Сегодня тёплая ночь.
Není moc teplo, že?
На посту теплее, да?

Из журналистики

Jelikož padají ceny ropy, reálný (inflačně očištěný) příjem domácností by měl stoupat, protože nemusejí tolik utrácet za pohonné hmoty a teplo.
Когда цены на нефть падают, то реальные (с поправкой на инфляцию) доходы домашних хозяйств должны расти, потому что они не тратят больше на топливо и отопление.
Města mají spoustu černého asfaltu a tmavých budov pohlcujících teplo.
В городах много асфальта и темных, поглощающих тепло поверхностей.
Na povrch se vytahuje pouze teplo a veškeré vyčerpané látky se znovu vpravují do země, což eliminuje veškerý odpad.
На поверхность будет доставляться только тепло, а все остальное будет снова заливаться внутрь, что сделает технологию безотходной.
Jak se očekávalo, teplo šplhá do mnoha hor. Nadmořská výška, v níž se teploty stále drží pod bodem mrazu, vystoupila v tropech od roku 1970 téměř o 150 metrů.
Как и предполагалось, во многих горных местностях на высоте становится всё теплее. С 1970 граница пояса вечных снегов поднялась в тропиках почти на 150 метров.
Ceny základních komodit a poplatky za elektřinu, teplo a další nezbytné služby budou sníženy na úroveň jejich výrobních nákladů.
Цены на основные товары и плата за электричество, отопление и другие основные услуги снизятся и будут равны издержкам на их производство.

Возможно, вы искали...