abstrakcionismus чешский

Значение abstrakcionismus значение

Что в чешском языке означает abstrakcionismus?

abstrakcionismus

umělecký směr či tendence založená na zdůrazňování abstraktních a formálních prvků vypouštěním konkrétních smyslových objektů

Возможно, вы искали...