koncesní poplatek чешский

Синонимы koncesní poplatek синонимы

Как по-другому сказать koncesní poplatek по-чешски?

koncesní poplatek чешский » чешский

daň z koncese

Грамматика koncesní poplatek грамматика

Какими грамматическими свойствами обладает koncesní poplatek в чешском языке?

koncesní + poplatek · прилагательное + существительное

++

Примеры koncesní poplatek примеры

Как в чешском употребляется koncesní poplatek?

Из журналистики

Měli by na internetu zřídit nové entity, kde by bylo možné za poplatek přímo zveřejňovat investigativní reportáže, nezprostředkované firemními tlaky.
Они должны создавать в сети новые страницы, где бы они выплачивали вознаграждение за прямые репортажи о расследованиях и не были подвержены воздействию корпоративного давления.
Ačkoliv například takzvaná Tobinova daň (drobný poplatek z finančních transakcí) byla původně určena na financování rozvojové pomoci, nedávno byla v Evropě přijata verze, podle níž má výtěžek z této daně putovat do státních rozpočtů.
Например, хотя первоначально для финансирования помощи на развитие планировалось ввести так называемый налог Тобина (небольшой сбор на финансовые операции), в ЕС недавно была принята его версия с целью пополнения доходов национальных бюджетов.
Sarkozy se rovněž zmínil o možnosti přinutit Francouze, kteří čerpají vysoké částky ze zdravotního pojištění, aby platili paušální poplatek, jenž by částečně kryl náklady na jejich léčbu.
Саркози также говорил о внедрении фиксированной платы для активных потребителей здравоохранительных услуг во Франции, которая покрывала бы часть стоимости лечения.
Poplatek za dopravní přetížení, který plán navrhuje při využití vozidla během dopravní špičky v konkrétních městských čtvrtích, by snížil provoz a zajistil příjem, jenž by šel na zkvalitnění veřejné dopravy.
Предлагающийся по этому плану целевой сбор за пользование автомобилем в часы пик в определенных частях города уменьшит уличное движение и принесет доход, который пойдет на улучшение системы общественного транспорта.
Podnikavé firmy dnes nabízejí, že vám za poplatek povědí něco o vašich genech.
Сегодня предприимчивые фирмы предлагают за определенную плату рассказать вам все о ваших генах.

Возможно, вы искали...