ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ koncový СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ koncovější ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ nejkoncovější

koncový чешский

концевой, конечный

Перевод koncový перевод

Как перевести с чешского koncový?

koncový чешский » русский

концевой конечный

Синонимы koncový синонимы

Как по-другому сказать koncový по-чешски?

koncový чешский » чешский

závěrečný vrcholový terminální poslední konečný

Склонение koncový склонение

Как склоняется koncový в чешском языке?

koncový · прилагательное

+
++

Примеры koncový примеры

Как в чешском употребляется koncový?

Субтитры из фильмов

Půl vzdálenosti ke koncový zóně.
Половина дистанции от ворот!
Distální řada, trapézová kost, trapézovitá, hlavatá a háčková, metakarpální kosti přechází do tří článků prstů, bazální, střední a koncový.
Дистальный: трапеция, трапециевидная, головчатая, крючковидная кости. Затем пястные кости, за каждой из которых по три фаланги: проксимальная, средняя и дистальная.
Ale nabídl jsem se, že mu opravím rozbitý koncový světlo.
Предложил ему починить сломанную заднюю фару.
Ne, má tam místo a už je v koncový zóně!
Проходит в слот до енд-зоны!
Co si koncový příchozí tak opatruje, že by kvůli tomu i zemřel?
Ради чего пригородный пассажир - может отдать свою жизнь?
Můj koncový kupec potřebuje upozornění.
Нужно дать знать моему конечному покупателю.
Asi je to proto, že náš dvou-koncový trávicí systém nemůže existovat v téhle dimenzi.
Хм, полагаю причина в том, что наша двухсторонняя пищеварительная система не может существовать в этом измерении.
Identifikovala trojan se vzdáleným přístupem a infikovaný koncový bod.
Она распознала дистанционный троян и конечную точку.
Byl jsem zodpovědný za vývoz, ne koncový bod.
Я отвечал за выход, а не за точку назначения.
Ty to fakt chceš poslat až od koncový lajny?
Ты серьёзно собираешься стрелять на пределе досягаемости?
To je koncový příkon.
Там терминальный отток энергии.
Každý koncový uživatel dostane nový aktualizovaný Octagon každý měsíc.
Каждый пользователь получает обновленный Октагон каждый месяц.
A dneska zaženu ty vaše vyvalený vycucaný cecky až do koncový zóny.
И сегодня я зарою вас с вашими обвислыми сиськами прямо на этом поле.

Возможно, вы искали...