koncový uživatel чешский

пользователь, коне́чный по́льзователь

Перевод koncový uživatel перевод

Как перевести с чешского koncový uživatel?

koncový uživatel чешский » русский

пользователь коне́чный по́льзователь

Синонимы koncový uživatel синонимы

Как по-другому сказать koncový uživatel по-чешски?

koncový uživatel чешский » чешский

uživatel konečný uživatel

Грамматика koncový uživatel грамматика

Какими грамматическими свойствами обладает koncový uživatel в чешском языке?

koncový + uživatel · прилагательное + существительное

++

Примеры koncový uživatel примеры

Как в чешском употребляется koncový uživatel?

Из журналистики

Díky analýze historie procházení webových stránek mohou například firmy předpovědět, na jaký typ reklamy by mohl daný uživatel reagovat nebo jaké typy produktů si pravděpodobně kupuje.
К примеру, анализируя с помощью специальной программы просмотры рекламы потребителями, фирмы могут предсказать, на какой вид рекламы потребитель отзовется или какие изделия, с большой степенью вероятности, он приобретет.
Jinými slovy: Evropa - jakožto uživatel i výrobce informačních technologií - nebyla a není schopna využít nových technologií ke zvýšení produktivity.
Другими словами, Европа не смогла использовать новые технологии в производительных целях, и в качестве пользователя, и как производитель ИТ.

Возможно, вы искали...