kondenzace чешский

конденсация

Значение kondenzace значение

Что в чешском языке означает kondenzace?

kondenzace

přeměna páry v kapalinu ochlazením zhušťování

Перевод kondenzace перевод

Как перевести с чешского kondenzace?

kondenzace чешский » русский

конденсация

Синонимы kondenzace синонимы

Как по-другому сказать kondenzace по-чешски?

kondenzace чешский » чешский

zkapalňování par zhušťování zhušfování zahušťování srážení

Склонение kondenzace склонение

Как склоняется kondenzace в чешском языке?

kondenzace · существительное

+
++

Примеры kondenzace примеры

Как в чешском употребляется kondenzace?

Субтитры из фильмов

To je kondenzace.
Это конденсат, так мы просто его называем.
Kondenzace hmoty.
Сжатие материи.
Lokalizovaná atmosférická kondenzace způsobila selhání vizuálních orientačních obvodů.
Локализованная конденсация атмосферы вызвала неисправность в схеме зрительной ориентации.
To je kondenzace. Je to z venku.
Это конденсат, он снаружи.
Myslím, že kondenzace mraženého jídla narušila strukturální integritu té tašky.
Полагаю, конденсат от замороженных продуктов ослабил прочность структуры бумажного пакета.
Kondenzace?
Конденсат?
Sklo se pohnulo díky kondenzace, která byla pod ním.
Стакан начал двигаться из-за конденсата под ним.
Tam je kondenzace na kamenech.
Камни скользкие от дождя.
Bod kondenzace 44.
Точка выпадения росы - 44.
Kondenzace páry v okně regulátoru kyslíku.
Конденсат на регуляторе подачи кислорода.
Kondenzace na regulátoru znamená, že venkovní vzduch se volně smísil s kyslíkem pumpovaným do pece.
Конденсат на регуляторе означает, что атмосферный воздух свободно перемешивался с кислородом, подаваемым в печь.
Pokud je tohle místo ochazeno na 15 stupnů tak pak proč je kondenzace na druhé straně těch skleněných dvěřích?
Если это помещение охлаждено до 15 градусов, ему на обратной стороне этой стеклянной двери скопился конденсат?
Kondenzace vlhkosti.
Конденсат.

Возможно, вы искали...