kondor velký чешский

кондор

Перевод kondor velký перевод

Как перевести с чешского kondor velký?

kondor velký чешский » русский

кондор

Примеры kondor velký примеры

Как в чешском употребляется kondor velký?

Простые фразы

Pro výrobu papírového sáčku použil velký kus papíru.
Чтобы сделать бумажный пакет, он использовал большой кусок бумаги.
Julius Cézar, velký římský hrdina, byl zavražděn.
Юлий Цезарь, великий римский герой, был убит.
Včera jsem snědla velký talíř hrachové polévky.
Вчера я съела большую тарелку горохового супа.
Včera jsem snědl velký talíř hrachové polévky.
Вчера я съел большую тарелку горохового супа.
Včera jsem snědla velký talíř hrachové polévky.
Я вчера съела большую тарелку горохового супа.
Jak je velký váš pes? Ten můj je malý.
Насколько большая у вас собака? У меня маленькая.
Velký dík, že jsi tady.
Большое спасибо, что ты здесь.
Měla lehké boty bez podpatků, on měl velký klobouk, ale stejně byla vyšší než on.
Она была в лёгких туфлях без каблуков, он - в большой шляпе, но она всё равно была выше него.
Je to velký problém.
Это большая проблема.
Velký dík za pomoc.
Спасибо большое за помощь.
Tom je velký prudič.
Том очень надоедлив.
Ten dům je velmi velký, že jo?
Этот дом очень большой, не так ли?
Tento klobouk je ti příliš velký.
Эта шляпа тебе слишком велика.
Tenhle klobouk je ti moc velký.
Эта шляпа тебе сильно велика.

Субтитры из фильмов

Ještě jednou nechme ten velký vášnivý sen upadnout v zapomnění.
Давай снова попытаемся возродить наши мечты.
Zmizení je velký problém?
Исчезнуть - это страшно?
Jo, já nejsem moc velký tanečník, jsem spíš anti-tanečník.
Я не особо люблю танцевать. Я скорей ненавижу танцевать.
Vím, že jsi moc velký, abys byl schovaný.
Я знаю, ты большой - не скроешься.
Takže, Joshi, vím, že tohle je velký, tohle je obrovský, ale byli jsme si tak nejisti tím, co se mezi námi děje.
Так, Джош, я знаю, что это важно, это очень важно, а мы были так не уверенны в том, что между нами происходит.
Tohle je velký.
Садись. Это важно.
Velký večer.
Великий вечер!
Proslov, velký proslov.
Речь! Великолепная речь!
Jsem vysoce poctěn, ale bohužel nejsem velký řečník.
Я чувствую высочайшую честь. Но, боюсь, я не из породы красноречивых.
Mám doma velký třešnový sad.
Дома у меня большой сад с вишнями.
Na nebi svítil ohromně velký žlutý měsíc.
В небе светила огромная желтая луна.
Byl moc velký a jasný.
Она была слишком большая и слишком яркая.
I náš velký šéf Preysing.
Даже наш начальник Прайсинг сейчас здесь.
Chci velký pokoj.
Я хочу номер, большой номер.

Из журналистики

Proto byl velký hrdina této války Winston Churchill vystrnaděn po volbách z úřadu už v létě roku 1945, ještě před kapitulací Japonska.
Вот почему великий герой войны, Уинстон Черчилль, был отстранен от должности летом 1945 года, еще до капитуляции Японии.
Z málokoho dnes vyzařuje velký zápal pro OSN.
Мало людей обладают большим энтузиазмом для ООН.
Životaschopný stát musel být tehdy dostatečně velký, aby se dokázal ubránit a aby tvořil relativně soběstačný trh.
Жизнеспособное государство в то время должно было быть достаточно большим для того, чтобы в случае необходимости защитить себя, а также создать относительно независимый, автономный рынок.
Systémová krize, která by současně sevřela velký počet středně velkých bank, by vlády vystavila stejně silnému tlaku na finanční sanaci jako krize, která dolehne na několik velkých bank.
Системный кризис, который одновременно поражает большое число средних банков, вызвал бы точно такое же давление на правительства с требованием спасти систему, как и кризис, поразивший пару крупных банков.
Velký význam by měly také periodické schůzky mezi příslušnými výbory Kongresu USA a Evropského parlamentu, neboť nakonec právě oba tyto orgány budou muset ratifikovat všechny mezinárodní úmluvy.
Периодические встречи между соответствующими комитетами Конгресса США и Европейского Парламента также были бы очень важными, поскольку в конечном счете оба органа должны будут ратифицировать любые международные соглашения.
Obamova vláda ale zavedla novou koncepci: ústav příliš velký na finanční restrukturalizaci.
Однако администрация Обамы выдвинула новую идею: они слишком крупные для проведения финансовой реструктуризации.
Ropa je sice pro dnešní průmyslovou ekonomiku mnohem méně významná než dřív, ale 10 dolarů navíc ke každému barelu bude i tak dost velký šok, který bude bolet.
Это правда, что сегодня нефть не имеет такой важности для экономик индустриально развитых стран, как это было в прошлом, но лишние 10 долларов за баррель будут большим потрясением и тяжелым ударом.
Pokud se ale velký počet hostitelů - řekněme ptáků - setká s velkým počtem lidí, nakonec si virus najde způsob, jak se v novém typu buňky zařídit.
Но если большое количество переносчиков вирусов - например, птиц - сталкивается с большим количеством людей, то, в конце концов, вирус находит способ процветать в новом виде клеток.
Dynamiku, jako je tato, může zastavit snad jen nějaký velký šok.
Подобная динамика не может прекратиться без серьезной на то причины.
Vladimír Putin není žádný velký myslitel či reformátor, je ale bystrý, mazaný a doopravdy populární.
Г-н Путин не является ни большим мыслителем, ни реформатором, но он проницателен и очень популярен.
Zemi chválili za to, že dovoluje velký objem zahraničního vlastnictví bank.
Аргентину хвалили за то, что она позволила иностранным гражданам приобрести в собственность большое количество банков.
Tento velký mýtus dvacátého století teď popraskal.
Сегодня, этот великий миф двадцатого века разрушен.
Možná jde o reakci na Američany vedenou válku v Iráku; Tony Blair ji však právě z tohoto důvodu nepřipustí a společná obranná politika bez Británie nemá příliš velký smysl.
Подобная ситуация может являться реакцией на развязанную американцами войну в Ираке; но Тони Блэр совершенно определено не допустит этого по тем же причинам, а единая европейская оборонная политика не имеет смысла без участия в ней Великобритании.
Krize ve Fiatu může vést k tomu, že země přijde o svůj poslední velký průmyslový podnik schopný soutěžit na mezinárodních trzích.
Кризис Фиата грозит стране потерей последнего крупного конкурентоспособного промышленного предприятия.

Возможно, вы искали...