kongregace чешский

конгрегация

Перевод kongregace перевод

Как перевести с чешского kongregace?

kongregace чешский » русский

конгрегация собрание паства

Синонимы kongregace синонимы

Как по-другому сказать kongregace по-чешски?

kongregace чешский » чешский

řádová řehole shromáždění duchovních náboženská obec

Склонение kongregace склонение

Как склоняется kongregace в чешском языке?

kongregace · существительное

+
++

Примеры kongregace примеры

Как в чешском употребляется kongregace?

Субтитры из фильмов

Tak se jmenují jejich kongregace.
Как они их называют.
To jsou představitelé kongregace svaté Kláry.
Их прислал настоятель храма, заказавший нам роспись.
Přijmi toto dítě do kongregace Kristových oveček.
Да осенит это дитя свет Христовой любви.
Po smrti Jenny je to poslední věc, kterou potřebujete, ale. naše kongregace potřebuje duchovní vedení.
После смерти матери, для вас это еще один удар, но. Прихожанам нужен духовный лидер.
Povídala, že se celá kongregace sejde v okolí jezera.
И она говорит, вся группа собирается встретиться вокруг озера.
Je to velká kongregace. Lidi umírají.
Это большой приход.
Správce, co Stevena přijal, je členem kongregace.
Смотритель дома, который нанял Стивена - член нашего братства.
Chci se jen omluvit za chování mé kongregace, za ten hanebný projev, slečna Dayová.
Я лишь хотел бы принести извинения за своих прихожан, за их. постыдное поведение, мисс Дэй.
Jak Bratr Justin říkal, tato kongregace byla zrozena z tragédie.
Как сказал брат Джастин, этот приход родился из трагедии.
I přesto, že není je členkou naší kongregace, modlíme se za ni i dnes, tak jako tomu bylo po všechny dny. Odkdy jsme se dozvěděli, že je nezvěstný.
И, хотя она и не является нашей прихожанкой, мы молимся за нее сегодня.как и каждый день, с тех пор, как узнали о ее горе.
Kongregace v Chevy Chase.
Приход в Чеви Чейз.
A když vyjde Slunce, tak se celá kongregace z tribun dívá, jak ten upír začne hořet a je už navždycky poslán do pekelného hrobu!
И когда всходит солнце, братство наблюдает со скамеек, как вампира охватывает пламя и уносит его в огненную могилу, раз и навсегда.
Tommy Wilson, Meg, Dave, Ross, všichni jsou členy vaší kongregace, že?
Томми Вилсон, Мэг, Дэйв, Росс. - они все члены вашей общины, так?
Jste součástí mé kongregace a má kongregace je jako má rodina.
Вы моя паства, а паства для меня - как семья.

Возможно, вы искали...