ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ kongresový СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ kongresovější ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ nejkongresovější

kongresový чешский

Склонение kongresový склонение

Как склоняется kongresový в чешском языке?

kongresový · прилагательное

+
++

Примеры kongresový примеры

Как в чешском употребляется kongresový?

Субтитры из фильмов

Jsem jen obyčejnej policejní archivář. Žádnej člen Kongresový knihovny.
Я всего лишь простой полицейский, а не Библиотека Конгресса.
Řek byste, že v Kongresový knihovně na něco přijdu, ale nic, stejně jako v Oxfordský knihovně.
И, казалось бы, в собрании Конгресса США можно было ключ к разгадке отыскать. Никаких ключей! И кстати, в Оксфорде мне тоже не смогли ничего внятного сказать.
Dnes večer ve Washingtonu kongresový.
Сегодня утром в Вашингтоне.
A musí to být někde mimo kongresový centrum.
Это должно быть где-нибудь за пределами конференц-зала.
Výbor pro kongresový kampaně demokratů.
Комитет Демократической партии по выборам в Конгресс.
Nebylo neobvyklé když kongresový styčný důstojník volal do úřadu senátora.
Обычное дело, если офицер по связям с конгрессом звонит в офис сенатора.
Slečna Kongresový Blog?
Мисс Глобкапитолия?
Pane Donaghy, já zastupuji první kongresový okrsek na Rhode islandu.
Мистер Донаги, я представляю первый избирательный округ штата Род Айленд.
Pak jsem si půjčil nahrávky z Kongresový knihovny a za chvíli jsem chodil po svým newyorským bytě a zpíval si nějaký písně otroků.
Потом взял записи из музея. Кончилось тем, что я бродил по своей нью-йоркской квартире, распевая рабочие песни и тому подобное.
Tady je předvolání, před kongresový výbor z důvodu protiprávnímu jednání při financováni kampaně.
Вызов в суд. Дело о предвыборных махинациях.
První kongresový okrsek.
Первый округ конгресса.
Oba víme, že druhý kongresový obvod je příští rok otevřený všem.
Мы оба знаем, что второй избирательный округ будет охвачен в следующем году.
Costella, Abbotta, 4. kongresový distrikt Jižní Karolíny, pro Treye Gowdyho.
Южная Каролина - четвертый избирательный округ, Трей Гоуди.
Záznam z Kongresový knihovny, kde není Sophie vidět, je stará nahrávka v nepřetržitý smyčce.
Запись с камеры из холла перед Библиотекой Конгресса, на которой нет вышедшей с лестницы Софи, - это старая запись, поставленная на повтор.

Из журналистики

Naopak nejchudší kongresový obvod, obývaný převážně hispánskými imigranty a s ročním příjmem 6 997 dolarů na obyvatele, se nachází v Los Angeles.
Самый бедный округ по выборам в Конгресс - это округ в Лос Анжелесе, где проживают преимущественно эмигранты из Латинской Америки, и где доход на душу населения составляет 6997 долларов в год.
Je pravda, že autoři některých makroekonomických modelů, mimo jiné i Kongresový rozpočtový úřad, předpovídali, že překročení fiskálního útesu by vyvolalo recesi.
Это правда, что некоторые макроэкономические прогнозисты, в том числе и Бюджетное управление Конгресса, предсказывают, что прохождение над фискальным обрывом могло бы привести к рецессии.

Возможно, вы искали...