konkávní чешский

вогнутый

Значение konkávní значение

Что в чешском языке означает konkávní?

konkávní

dutý, vydutý

Перевод konkávní перевод

Как перевести с чешского konkávní?

konkávní чешский » русский

вогнутый во́гнутый

Синонимы konkávní синонимы

Как по-другому сказать konkávní по-чешски?

konkávní чешский » чешский

vydutý vyklenutý vyhloubený dutý

Примеры konkávní примеры

Как в чешском употребляется konkávní?

Субтитры из фильмов

Převede to nárazové vlny z konvexních na konkávní.
Лишь повернет волну внутрь.
Ale tyhle konkávní lístky, ty ty odrážejí zvuk do mnohem většího prostoru.
Но эти вогнутые лепестки, они. они отражают звук на гораздо большее расстояние.
Aby imploze fungovala, musí být konkávní.
Чтобы имплозия заработала, они должны быть вогнутыми.
Konkávní fraktura oproti vyhnutí od exploze.
Вогнутый излом находится прямо на прогибе, образованном взрывом.
Povrch obratlů je konkávní.
Позвоночный столб вогнутый.

Возможно, вы искали...