ÚSTR | ústa | ústní | ust

Ústí чешский

устье

Значение Ústí значение

Что в чешском языке означает Ústí?

Ústí

název několika českých obcí součást názvu několika českých obcí  Ústí nad Orlicí

ústí

místo, kde jeden prostor přechází v jiný prostor místo, kde řeka vtéká do jiné řeky nebo moře

Перевод Ústí перевод

Как перевести с чешского Ústí?

Синонимы Ústí синонимы

Как по-другому сказать Ústí по-чешски?

ústí чешский » чешский

soutok jícen ústí řeky lék. úzké spojení istmus estuár

Склонение Ústí склонение

Как склоняется Ústí в чешском языке?

ústí · существительное

+
++

Примеры Ústí примеры

Как в чешском употребляется Ústí?

Субтитры из фильмов

Kulomety míří na ústí průchodu.
На него нацелены пулеметы.
V ústí tohoto údolí proti útesům.
В долине. у скал.
A nemáme žádné zprávy z jeskynního ústí dvě?
И нет никаких новостей из пещеры два?
Hlídka se okamžitě přesune k místu, kam ústí šachta hřídele!
Патруль должен подняться поверхностный уровень и немедленно проследовать к точке выхода шахта.
Úhel stoupání je 45 stupňů. Ústí to na jednom kopci.
Она поднимается под углом в 45 градусов и выходит на склоне холма.
Plave k nádrži! žralok u ústí reky!
В бухте акула!
Je to ústí malé tepelné šachty.
Это небольшое отверстие термического выхлопа. прямо под основным порталом.
Vede nahoru a ústí do hlavní větrací komory.
Вот, она идёт вот сюда и выходит в главный воздушный шлюз.
Ústí je tam mělké.
Река в устье может оказаться слишком мелководной.
Pojedeme do ústí Yangtze.
Возьмем ее в устье Янцзы.
Takže teď odpojíme ústí vrtu, ne?
Принимайтесь за работу.
Průchod ústí do ulice.
Там будет большой проход, выходящий на улицу.
Nahoře otisk ústí hlavně.
Отметка среза наверху.
Já velím vesmírné stanici při ústí červí díry.
Я командую космической станцией у входа в эту червоточину.

Из журналистики

Když osmanští Turkové vstoupili v říjnu 1914 do války, expediční vojsko vyslané z Britské Indie začalo postupovat ze své předsunuté základny u ústí Satt-al-Arabu, iráckého přístupového bodu do Perského zálivu.
Когда в октябре 1914 г. Османская Турция вступила в войну, из Британской Индии были посланы экспедиционные войска, наступавшие с ее передовой базы в устье Шатт-эль-Арабы, проходом Ирака в Персидский залив.
Je tedy nezbytné uvědomit si globální podstatu tohoto problému a v místech, kde už degradace životního prostředí ústí v nebezpečné zhoršování života lidí, jej řešit.
Следовательно, необходимо признать глобальный уровень этой проблемы и направить свои усилия на ее решение в местах, где экологическая деградация уже приводит к опасной деградации жизни людей.
Chvatné uvolňování nových léčiv na trh často ústí v nedostatečnost bezpečnostní dokumentace.
Стремление побыстрее выбросить новые препараты на рынок, зачастую приводит к предоставлению недостаточного объема документации по безопасности.
Proč pomalý růst produktivity ústí ve vysoké náklady?
Почему медленный рост производительности труда переводится в высокие цены?
Obrovské americké zemědělské dotace například přispívají k fiskálnímu deficitu USA, který ústí v rozsáhlejší deficit obchodní bilance.
Например, огромные сельскохозяйственные субсидии Америки вносят вклад в ее фискальный дефицит, который, в свою очередь, преобразовывается в еще более крупный торговый дефицит.

Возможно, вы искали...