чс | рж | с | р

рс русский

Примеры рс по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рс?

Субтитры из фильмов

Мы оба как РС кола.
Oba máme rádi kolu.
РС-2, ожидаю передачу.
Tady Přijímací stanice 2, čekáme na vysílání. Konec.
Мас или РС?
Fantom vám to poví. Mac nebo PC?
У скандинавов высокая восприимчивость к РС.
Skandinávci mají větší citlivost na MS.
Сделать люмбарную пункцию и подтвердить РС.
Udělejte LP na MS.
Это точно не РС.
Určitě to není MS.
Форман, у парня феномен Краузе-Утхоффа. И значит, это РС.
Foremane, to děcko má Uhthoffův fenomén.
За то, что вычислили РС.
Na nás rozlousknuvší MS.
Это не РС.
Není to MS.
Отказ лёгких у пациента исключает РС.
Uh, dlouhý příběh. Selhání plic vašeho pacienta vylučuje MS.
Тогда остаётся инфекция, травма, РС, шизофрения или таблетки.
Takže jsme to zúžili na infekci, trauma, MS, schizofrenií nebo prášky.
Это подходит под РС.
Souhlasí to s četnou sklerózou.
Это РС.
Je to skleróza.
Если это не РС, остаётся только серьёзное психическое расстройство и викодин.
Co když to není roztříštěná skleróza? Těžká duševní nemoc a vicodin je vše, co zůstalo.