русский | английский | немецкий | чешский
bas | as | ap | aaa

-as чешский

Значение -as значение

Что в чешском языке означает -as?

-as

tvoří z adjektiv expresivní jména mužských nositelů vlastností  chuďas  kruťas tvoří ze substantiv zveličelá jména na základě přídatného znaku velkých rozměrů, případně subjektivního hodnocení s velkou mírou negativně laděné expresivity  lotras