русский | английский | немецкий | чешский

-ctvo чешский

Значение -ctvo значение

Что в чешском языке означает -ctvo?

-ctvo

kniž. vyjadřuje skupinu, nejčastěji profesní či sociální, jakožto celek kniž. vyjadřuje činnost nebo společenský jev