rick | Nick | mick | Dick

-ický чешский

Значение -ický значение

Что в чешском языке означает -ický?

-ický

charakterizuje následující podstatné jméno první částí slovního spojení  americký sen  kosmický koráb