post | most | kost | host

-ost чешский

-ство, -ость, -ность

Значение -ost значение

Что в чешском языке означает -ost?

-ost

názvy vlastností v nejširším slova smyslu  radost  podobnost  rychlost  opilost děje projevující tyto vlastnosti  pobožnost  výtržnost nositele těchto dějů  společnost  písemnost  slavnost  místnost

Перевод -ost перевод

Как перевести с чешского -ost?

-ost чешский » русский

-ство -ость -ность