novo | rov | zoo | Oto

-ovo чешский

Значение -ovo значение

Что в чешском языке означает -ovo?

-ovo

přivlastňuje předmět středního rodu mužskému životnému substantivu, ke kterému je přípona připojena; nominativ, akuzativ a vokativ středního rodu jednotného čísla přípony -ův  Petrovo vejce nář. v jihozápadočeském nářečí přivlastňuje i ostatní osoby  Petrovo bratr, Petrovo sestra

Возможно, вы искали...

-ova | -ovi | -ovy | -ový | -ovné