sky | stý | USK | ski

-ský чешский

Значение -ský значение

Что в чешском языке означает -ský?

-ský

tvoří přídavné jméno z některých podstatných jmen (kromě podstatných jmen zakončených na -c nebo -k, kde se mění na -cký)  muž, mužský

Возможно, вы искали...

-sko | -skop