stvol | sotva | svoz | tvor

-stvo чешский

Значение -stvo значение

Что в чешском языке означает -stvo?

-stvo

odvozuje ze substantiv vyjadřujících jména osob či (zřídka) jiných entit názvy hromadné, vyjadřující skupinu jakožto celek  čtenářstvo  mužstvo  vodstvo  včelstvo

Возможно, вы искали...