dutý | tupý | tuhý | VUT

-utý чешский

Значение -utý значение

Что в чешском языке означает -utý?

-utý

chem. návrh určování devítimocného chemického prvku ve sloučenině  fluorid iridutý (IrF9)