tyl | pyl | ly | yul

-yl чешский

Значение -yl значение

Что в чешском языке означает -yl?

-yl

chem. přípona podstatných jmen označující jednovazný radikál  Methyl je označení radikálu methanu.