русский | английский | немецкий | чешский
eye | Gal | azyl | bal

-yl чешский

Значение -yl значение

Что в чешском языке означает -yl?

-yl

chem. přípona podstatných jmen označující jednovazný radikál  Methyl je označení radikálu methanu.