s | p | vs | us

PS чешский

Значение PS значение

Что в чешском языке означает PS?

PS

postskriptum, dovětek, douška, doložka pionýrská skupina Poslanecká sněmovna

ps

vyzývá k zachování ticha  Ps, nemluvte už.

Примеры PS примеры

Как в чешском употребляется PS?

Субтитры из фильмов

A PS: komu by se to líbilo?
Кому это понравится?
Forsite PS třicítka.
Это Форсайт ПС-30.
PS. dejte ocenit mé nové šperky a evidovat je v pojistné smlouvě.
О, ПС -- оцени и опиши мои новые ювелирные украшения Это могут сделать Сотби.
Skartovač fotek PS-575.
Это ПиэС-575 Фото-уничтожитель.
PS: Měl jsi přijít sám.
И кстати, ты должен был прийти один.
Ohio, Karen, vysoká. To všechno bylo PS.
Огайо, Карен, колледж. все это было ДС.
A to i presto, že jsem byl shledán nevinným soudcem mojí PS.
Даже при том, что я был признан невиновным присяжными равного со мной статуса.
A PS, kámo. Nikdy neber drogy.
И кстати, приятель, не увлекайся наркотиками.
Chodils na PS66?
Ты учился в нашей школе?
Ale kdybyste měl chuť na kávu, tak bydlím v PS nad. tam dole, s mou mámou.
Но если вдруг захотите кофе, я живу в гостинице, вон. там, вместе с мамой.
Triceratop. ps. ps.
Трицератоп..пс..пс.
Triceratop. ps. ps.
Трицератоп..пс..пс.
Jo, má toho PS.
У неё типичный СП.
Hej Joe, krásný večer PS. mám syfilis :( druhého dne. Bohužel, pomáhal mu zapomenout nejen na průšvihy. a Gob tak brzy na sobě začal pociťovat.
Увы - из-за него он забывал, что пытался забыть стыд.

Из журналистики

Ovšemže, nová palestinská samospráva (PS) převzala moc ve složitých podmínkách, ale které nové osvobozenecké hnutí nečelí vážným potížím, když musí konečně vládnout?
Бесспорно, что новая Палестинская Автономия (ПА) пришла к власти в тяжелых условиях, но какое новое освободительное движение не сталкивается с серьезными трудностями, когда ему, в конце концов, приходится принимать управление на себя?
PS měla příležitost položit institucionální základy fungujícího státu.
У ПА была возможность заложить институциональные основы для дееспособного государства.
Palestinská samospráva (PS) je sice méně extrémní, ale její vedení je slabé, neovládá Gazu a stále překypuje elementy prosazujícími tvrdou linii.
Палестинская администрация не столь радикальна, однако ее лидерство слабое, не контролирует сектор Газа и все еще наполнена бескомпромиссными элементами.