abrazivní čištění чешский

обдувка

Перевод abrazivní čištění перевод

Как перевести с чешского abrazivní čištění?

abrazivní čištění чешский » русский

обдувка

Примеры abrazivní čištění примеры

Как в чешском употребляется abrazivní čištění?

Субтитры из фильмов

Já upravuji úředně vyhlášky, od čištění sedla po řádně upraveného důstojníka.
Я требую чистоты породы. как от моих лошадей, так и от моих офицеров.
Od toho neustálého čištění jsem čím dál víc ambicioznější.-Ty a proč?
Память о былом возвращает мне моё честолюбие. Честолюбие?
Čištění rasy.
Расовая зачистка.
Čištění marťanských úlů.
Происходила в марсианских ульях.
Pro mě, psaní není nic zvláštního stejné jako čištění ulice nebo zdění.
По мне, писать - не лучше, чем подметать улицы или укладывать кирпичи.
Kvůli čištění.
Чтобы почистить.
Hlavním problémem čistění oblečení je, že si všichni myslíme, že čištění na sucho je možné.
Вся проблема с химчистками в том что мы верим в то, что это возможно.
Nic takového jako čištění na sucho neexistuje.
Нет такой штуки как сухая чистка.
To je čištění na sucho.
Это сухая чистка.
Někdo, kdo ví, jak se čistí ví, kde byl objekt, než začala čištění a pak, že objekt přejde zpět na stejné přesné místo.
Тот, кто знает, как делать уборку, знает, где была вещь перед тем, как она начала убирать, а потом, та самая вещь возвращается на то же самое место.
Sprchování, holení, čištění, vytrhávání, hodně kontrol.
Много мытья, много бритья, стрижка много чего ещё.
Na čištění.
Чтобы убрать ваше дерьмо.
Hele, dej si pivo. a něco na čištění.
Эй, возьмите. возьмите пиво. и каких-нибудь. и каких-нибудь чистящих средств.
Být s tebou je skoro Iepší než čištění zbraně.
Черт, провести время с тобой, чуть ли не лучше, чем вычистить пистолет.

Из журналистики

Zajišťují látky na čištění vody, provádějí rozsáhlé veřejné informační kampaně a pomáhají budovat léčebná centra.
Они предоставляют материалы для очистки воды, проводят широкомасштабные информационные кампании, а также оказывают помощь в создании лечебных центров.
Nezbytných léků a materiálů je nedostatek: tablet na čištění vody, dezinfekčních prostředků na bázi chloru, antibiotik, kanystrů, mýdla, cisteren na vodu a materiálů na stavbu latrín.
Не хватает основных лекарственных средств и материалов: таблеток для очистки воды, хлористых дезинфицирующих средств, антибиотиков, канистр, мыла, цистерн для воды и строительного материала для туалетов.
Jedna z těchto výzev, Vatikánská banka, je ekvivalentem čištění Augiášova chléva.
Решение одной из таких проблем, а именно проблемы Банка Ватикана, эквивалентно очистке Авгиевых конюшен.
Intervence NATO v Kosovu byla příkladem, kdy se několik vlád rozhodlo porušit svrchovanost jiné vlády (Srbska) a zabránit etnickému čištění a genocidě.
Интервенция НАТО в Косово является примером того, как несколько государств решило нарушить суверенитет другого государства (Сербии) для того, чтобы остановить этнические чистки и геноцид.
Cílem obvykle není vítězství na bojišti, ale mnohem častěji etnické čištění, zotročení, dokonce genocida.
Целью таких войн часто является не победа на поле боя, а этнические чистки, полное подавление противоборствующей стороны и даже геноцид.

Возможно, вы искали...