absintismus чешский

Значение absintismus значение

Что в чешском языке означает absintismus?

absintismus

med. chorobná závislost na absintu med. otrava drogami z pelyňku obsažených v absintu

Возможно, вы искали...