aczkolwiek чешский

Значение aczkolwiek значение

Что в чешском языке означает aczkolwiek?

aczkolwiek

ačkoliv, ačkoli, ač, i když, přestože, třebaže, jakkoliv, třeba