koninové zrcadlo чешский

шпигель

Перевод koninové zrcadlo перевод

Как перевести с чешского koninové zrcadlo?

koninové zrcadlo чешский » русский

шпигель

Примеры koninové zrcadlo примеры

Как в чешском употребляется koninové zrcadlo?

Простые фразы

Nerozbij zrcadlo.
Не разбей зеркало.
Podíval se na něj skrz zrcadlo.
Он посмотрел на него через зеркало.

Субтитры из фильмов

Pojďme pokračovat, dokud nás nebude zrcadlo odrážet v lepším světě.
В зеркале видна лишь другая наша сторона.
Pane Hannayi, byl byste tak laskavý a otočil zrcadlo ke zdi?
Мистер Хэнни, будьте так добры, поверните зеркало к стене.
Co to bylo? - Nic, Jen staré zrcadlo.
Ерунда, просто старое зеркало.
Zrcadlo ty kouzelné. kdo krásnější je mne?
Мое зеркальце в багете, кто красивей всех на свете?
Zrcadlo ty kouzelné. kdo teď krásnější je mne?
Мое зеркальце в багете, кто красивей всех на свете?
Když mi ustřelil to zrcadlo, tak jsem říkal, že to bude znamenat sedm let neštěstí.
А всё из- За того разбитого зеркала. Я же говорил: 7 лет счастья не видать.
Chci nastavit zrcadlo životu.
Я хочу получить зеркальное отражение жизни.
Chtěl jsi zatloukat hřebíky a shodil jsi mi zrcadlo.
Прошло два года. Как всё изменилось.
I podlaha by ti chtěla sloužit jako zrcadlo.
Даже пол стремится быть твоим зеркалом!
Růže, která tě sem přivedla, mé zrcadlo, můj zlatý klíček, můj kůň a má rukavice to je pět tajemství mé moci.
Роль розы в этой игре, мое зеркало, золотой ключ, мой конь и моя перчатка являются пятью тайнами моего могущества.
Zrcadlo!
Зеркало!
Tohle zrcadlo jsem náhodou našla dole u dveří.
Это зеркало тайно оставили для тебя на пороге.
Zrcadlo a ten poklop.
Зеркало и люк.
Zrcadlo jsou dveře, kterými Smrt přichází a odchází.
Зеркала это двери, через которые Смерть приходит и уходит.

Из журналистики

Jak se ekonomická situace zhoršovala, nezaměstnanost rostla a Obama se musel věnovat choulostivým kompromisům vládnutí, zrcadlo se zamlžilo.
Поскольку экономика ухудшилась, вырос уровень безработицы, и Обаме пришлось иметь дело с грязными компромиссами государственного управления, зеркало стало грязным.
Vzdálené zrcadlo Evropy?
Далекое отражение Европы?
Na vojenské výslechy například obvykle přes polopropustné zrcadlo dohlíží Sbor generální vojenské prokuratury, avšak tato praxe byla v Afghánistánu a v Iráku pozastavena.
Например, главный военный прокурор должен наблюдать за допросами из-за полупрозрачного зеркала, но эта практика была приостановлена в Афганистане и Ираке.
Není pravda, že když rozbijete zrcadlo, čeká vás sedm smolných let.
Неверно, что если вы разобьете зеркало, то вам семь лет не будет везти.

Возможно, вы искали...