konopí чешский

конопля

Значение konopí значение

Что в чешском языке означает konopí?

konopí

rod rostlin z čeledi konopovitých  Konopí seté je jedním z druhů konopí, pěstovaných v České republice. marihuana  Martin kouří konopí.

Перевод konopí перевод

Как перевести с чешского konopí?

Синонимы konopí синонимы

Как по-другому сказать konopí по-чешски?

konopí чешский » чешский

tráva marihuana konopná vlákna kanabis hašiš

Склонение konopí склонение

Как склоняется konopí в чешском языке?

konopí · существительное

+
++

Примеры konopí примеры

Как в чешском употребляется konopí?

Субтитры из фильмов

Kulkou z konopí.
Чудесным плотным пыжом из пакли.
Bere konopí!
Да он косит дурь!
Jak si můžou tvoji blbí, brzy mrtví přátelé myslet, že mi ukradnou konopí a pak mi ho zase prodají?
Как твои чертовы тупые и скоро уже мертвые дружки смогли подумать, что смогут украсть мою траву и продать ее мне же?
Je pravda, že z konopí jdou dělat trička a provazy?
Чуваки за легализацию конопли А правда, что вы умеете делать из конопли верёвки и блузочки?
Konopí nebo.
Коноплю.
Méně důležité jsou kapusta a konopí.
Менее важны ростки и конопля.
Chceš říct, že sedí na něčem, co je udělaní z konopí, jako polštář?
Ты говоришь, что он сидит на том, что сделано из конопли, типа подушки?
Tak na mě prasklo to obvinění z pěstování konopí?
Меня хотят привлечь за употребление гашиша?
Konopí s tabákem uvolňuje napětí, hovor plyne příjemněji.
Курение умиротворяет, располагает к приятным и познавательным беседам.
Předtím něž tě zaškrtím lanem z konopí, dám na oheň, zbavím se dýmů z tvého hořícího masa.
Перед тем как я удушу тебя канапляной веревкой, сожгу и меня торкнет от дымка, исходящео от твоего горящего тела.
Myslím že ten fakt že bys použila konopí dokazuje že jsem v tvém životě udělal nějakou změnu.
Я думаю, что тот факт, что ты будешь использовать травку подтверждает, что я внес некоторые перемены в твою жизнь.
Tohohle kluka jsem už viděl, vplíží se na moji farmu a krade moje konopí.
Я видел этого парня. Он шастал около моей фермы и воровал коноплю.
Já začal tím, že nosím spoďáry z konopí.
Ну, я начал с белья из конопляных волокон.
Kouříme konopí.
Дышим коноплей.

Из журналистики

Produkce konopí se ve stejném období zvýšila o 300 tun na 15 800 tun.
Производство конопли выросло на 300 тонн за этот период, до 15 800 метрических тонн.
V rozporu s vědeckými poznatky i se zákonem některé hlasy prosazují, aby do úmluv byly zahrnuty také konopí a koka.
Некоторые подчеркивают тот факт, что основания для включения в сферу действия конвенций конопли и коки были антинаучными и нелегитимными в некоторых отношениях.

Возможно, вы искали...