napěťový чешский

Склонение napěťový склонение

Как склоняется napěťový в чешском языке?

napěťový · прилагательное

+
++

Примеры napěťový примеры

Как в чешском употребляется napěťový?

Субтитры из фильмов

Byl tam napěťový výboj, ale reaktor se odpojil automaticky.
Возник скачок напряжения, но включилась автоматическая защита.
Je možné, že tu byl nějaký napěťový skok.
Возможно, был какой-то изолированный выброс энергии в этой секции.
Teda, ukazoval bych, kdybych přišel na to, jak přizpůsobit napěťový napínač.
Да, если смогу выяснить, как понизить частоту тензора энергии-импульса.

Возможно, вы искали...