Іорданъ русский

Значение Іорданъ значение

Что означает Іорданъ?

Іорданъ

Иордан Іисусъ Христосъ въ силѣ духа возвратился въ Галилею и оттуда снова пришелъ на Іорданъ къ Іоанну.

Возможно, вы искали...