русский | английский | немецкий | чешский
a | b | C | D

@ чешский

Значение @ значение

Что в чешском языке означает @?

@

infor. znaménko oddělující uživatelské jméno od jména internetové domény v emailové adrese  To by zajímalo, co se pořídit na internetové adrese bill.gates@microsoft.com. Existuje vůbec? A pokud ano, čte si poštu v ten Bill Gates?