C | ц | ж | ч

Č чешский

чт, Ч

Перевод Č перевод

Как перевести с чешского Č?

Č чешский » русский

чт Ч

Примеры Č примеры

Как в чешском употребляется Č?

Субтитры из фильмов

Podívej, pravidlo č. 1 - gentleman musí nosit kravatu.
Первое правило - мужчины должны быть в галстуке.
Přijďte v pátek v 10.00 do budovy státního soudu, místnost č.9.
В девятой комнате в пятницу в десять.
Řekněte mi. Tohle je dům č. 45, že?
Послушайте, хозяин, это дом номер сорок пять?
Chci zaplatit účet slečny Hazeové z pokoje č.3 a odvést ji domů.
Я хочу оплатить счёт мисс Хэйз из 3 палаты. Я забираю её домой.
Chci jen zaplatit. za slečnu Hazeovou z pokoje č.3 a odvést si ji.
Я просто хочу оплатить счёт за мисс Хэйз из 3 палаты и забрать её отсюда.
Sekretářka mi dala její adresu. Totters lane č. 76. Jeden večer jsem tam zašla.
Я взяла адрес у секретаря, 76-ой переулок Тоттера, Я проезжала мимо него тем же вечером.
Přestoupili jste článek č. 384 trestního zákoníku!
Который вы не заплатили.
Whitehall č. 7244 prosím.
Уайт-холл, 7-2-44, пожалуйста.
Veliteli, poplach na cestě č.2.
Командир, во 2м тоннеле сработка.
Běžte prosím do severního křídla č. 1.
Пожалуйста, пройдите в первую палату северного крыла.
Místnost č. 3.
Идите в третью палату.
Je v severním pokoji č. 3, ale asi se z toho nedostane.
Он в третьей северной палате, похоже, на сей раз он не выкарабкается.
To byl pokoj č. 29, jestli se nemýlím.
Это была комната 29, если не ошибаюсь.
Je to tam, kde je teď čtverec č. 5.
Здесь была найдена первая из них.

Из журналистики

Neochvějným stanoviskem USA už od administrativy Dwighta Eisenhowera bylo to, že hranice Izraele se kryjí s hranicemi stanovenými v roce 1949, a od roku 1967 nařizuje stažení Izraele z okupovaných území všeobecně přijatá Rezoluce OSN č. 242.
Стойкая позиция США, начиная с администрации Дуайта Эйзенхауэра, заключается в том, что границы Израиля совпадают с границами, установленными в 1949 г., и с 1967 г. общепринятая Резолюция ООН 242 требует ухода Израиля с оккупированных территорий.
Rezoluce č. 1564 Rady bezpečnosti OSN, přijatá 18. září 2004, si většinu své kritiky vyhrazuje pro súdánskou vládu. Avšak OSN není připravena sáhnout dál než jen ke slovům.
В резолюции 1564 Совета безопасности ООН, принятой 18-го сентября 2004 года, звучит критика в адрес правительства Судана Но ООН еще не готова перейти от слов к делу.
Zaprvé, státy světa by - v souladu s rezolucí č. 1564 Rady bezpečnosti OSN - měly poskytnout Africké unii logistickou, materiální a finanční pomoc, o niž požádala.
Во-первых, в соответствии с резолюцией 1564 Совета безопасности ООН, страны мира должны предоставить Африканскому Союзу материально-техническую и финансовую помощь.
Cílem bombardování Jugoslávie, rozhodnutí Rady bezpečnosti č. 1244 a dnesního dočasného ústavního rámce pro Kosovo bylo vytvořit předpoklady pro demokratický rozvoj mnohonárodnostní společnosti.
Целью бомбардировок Югославии, резолюции 1244 Совета Безопасности ООН и временной конституции Косова являлось создание условий для демократического развития многонационального государства.
Resoluce rady bezpečnosti OSN č. 1244, tedy nejvyšší zákonná norma v zemi, toto předem vylučuje, pokud se na tom ovšem obě strany - tedy Srbsko a Kosovo - nedohodnou za jednacím stolem.
Резолюция 1244 Совета безопасности ООН, являющаяся здесь основным законом, исключает это до тих пор, пока обе стороны - Сербия и Косово - не придут к этому решению путем переговоров.
Č: Mmmm?
Официант: Ммм?
Č: Nět?
Официант: Нет?
Č: Eh! Rubl guvno.
Официант: Рубль - дерьмо.
Č: V gubu těbě plus.
Официант: Сейчас получишь фингал плюс.
Č: Mmmm!
Официант: Ммм!
Rezoluce OSN č. 1441 požaduje odzbrojení Iráku jak ve smyslu odstranění skutečných zbraní hromadného ničení, tak ve smyslu znemožnění jejich výroby.
Резолюция ООН 1441 требует, чтобы Ирак уничтожил имеющееся у него оружие массового поражения и мощности по его производству.
Když předseda vlády Harold Wilson v roce 1976 náhle rezignoval a v domě č.p. 10 v Downing Street jej vystřídal James Callaghan, lidé reagovali podezřívavě: donutilo jej k odchodu nějaké spiknutí tajných služeb ve vztahu k Jižní Africe?
Когда премьер-министр Гарольд Вильсон неожиданно ушёл с должности в 1976 году и оставил резиденцию на Даунинг-стрит 10 Джеймсу Каллагану, у людей возникли подозрения: может быть, его сместили силой с помощью какого-то заговора спецслужб, касающегося ЮАР?