рональд русский

Примеры рональд по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рональд?

Субтитры из фильмов

Рональд, пожалуйста.
Ronalde. Prosím.
Здравствуйте, Рональд.
Dobrý večer, Ronalde.
Рональд Рейган?
Ronald Reagan? Ten herec?
Человека, который спал на работе больше, чем Рональд Рейган.
Člověku, který při práci prospal víc času než Ronald Reagan.
Кто, Рональд Колман?
Koho? Ronalda Colmana?
Для гражданского это просто дофига оборудования. Рональд Кэмп?
Slušná výbava na amatéra.
Рональд Сандовал, ФБР.
Ron Sandoval z FBI.
Я с тобой говорил? Это доктор Рональд Куинси из отдела научных разработок, судя по всему, самый умный человек на планете.
To je doktor Quincy, asi nejchytřejší člověk na planetě.
Преступника звали Рональд Диггс.
Bývalý trestanec Ronald Diggs.
Рональд Фарбер говорит, что его пенис в длину 27 сантиметров.
Ronald Farber říká, že jeho penis má 28 centimetrů. Myslíš, že je to možné?
Рональд Фарбер ничего не знает, потому что длина не имеет значения.
Co Ronald Farber neví, je, že na velikosti nezáleží.
Рональд Фарбер не пришел.
Ronald Farber chyběl.
Спасибо, Рональд.
Dekuji, Ronalde.
Это Рональд Клиффорд.
To je Ronald Clifford.

Из журналистики

Рональд Рейган повысил свою популярность посредством урезания социальных льгот для бедных (заявляя, что те жульничают с целью получить дополнительные платежи).
Ronald Reagan si získal oblibu seškrtáním sociálních dávek pro chudé (tvrdil, že chudí podvádějí, aby získali dávky navíc).
Правительство, как говорил нам Рональд Рейган - это скорее проблема, чем решение.
Vláda, jak nám tvrdil už Ronald Reagan, je problémem, nikoliv řešením.
Трудно себе представить, чтобы Франклин Рузвельт или Рональд Рейган смогли согласиться с подобным относительным положением.
A jen těžko si lze představit, že by takovéto vzájemné postavení přijal Franklin Roosevelt či Ronald Reagan.
Когда президент США Рональд Рейган вступил в должность 20 января 1981 года, он задним числом отменил все предложения по приему на государственную службу, сделанные правительством на протяжении двух с половиной месяцев между его избранием и инаугурацией.
Když se americký prezident Ronald Reagan ujal 20. ledna 1981 úřadu, se zpětnou platností zrušil všechny nabídky na zaměstnání ve státní správě, jež vláda prodloužila během dvou a půl měsíce od voleb po inauguraci.
Как отметили экономисты Рональд Шетткат и Ричард Фриман, деловые женщины не обязательно работают больше часов в неделю, чем женщины, работающие неполный рабочий день, или не работающие мамы.
Jak poznamenali ekonomové Ronald Schettkat a Richard Freeman, ženy orientované na kariéru nemusí nutně pracovat více hodin týdně než ženy pracující na částečný úvazek nebo v domácnosti.
Одно тщательное исследование президентской риторики обнаружило, что даже такие известные ораторы, как Франклин Рузвельт и Рональд Рейган, не могли рассчитывать на свою харизму при выполнении своих программ.
Jedna důkladná studie prezidentské rétoriky zjistila, že ani tak proslulí řečníci jako Franklin Roosevelt a Ronald Reagan nemohli při prosazování svých programů spoléhat na charisma.
Экономисты Рональд Шетткат и Ричард Фриман подсчитали, что американские женщины тратят на десять часов в неделю меньше на приготовление еды, уборку и уход за детьми, чем европейские женщины.
Ekonomové Ronald Schettkat a Richard Freeman spočítali, že Američanky vařením, uklízením a péčí o děti stráví týdně o deset hodin méně než Evropanky.
Альваро Урибе, президент Колумбии, был рад только тому, чтобы американский глава государства посетил Боготу; последним президентом, который совершал подобный визит был Рональд Рейган в 1982 году.
Álvaro Uribe z Kolumbie byl šťastný už proto, že do Bogoty zavítala hlava USA; poslední, kdo tak učinil, byl Ronald Reagan v roce 1982.
Рональд Рейган также стал президентом, обещая резкое снижение налогов и рост военных расходов.
Také Ronald Reagan totiž nastoupil do úřadu s příslibem mohutných daňových škrtů a velkého zvýšení vojenských výdajů.
Изучая этот документ, можно также узнать, чем раньше занимались высшие должностные чиновники, такие как вице-президент Дик Чейни и министр обороны Рональд Рамсфелд.
Tento dokument také nabízí zajímavý pohled na hlavní zájmy činitelů, jako jsou vicepresident Dick Cheney a ministr obrany Donald Rumsfeld.
Он думал, что Рональд Рейган показал, что финансовые дефициты не имеют значения.
Domníval se, že Ronald Reagan dokázal, že na fiskálních deficitech nesejde.
Рональд Рейгэн был мастером подходящего анекдота.
Ronald Reagan byl zase mistrem dobře zvolené anekdoty.
Нобелевский лауреат Рональд Коуз давно ответил на этот вопрос.
Laureát Nobelovy ceny Ronald Coase na tuto otázku odpověděl už dávno.

Возможно, вы искали...