al | žal | val | tal

-al чешский

Значение -al значение

Что в чешском языке означает -al?

-al

chem. tvoří názvy aldehydů  Metabolitem methanolu je methanal, obecně známější jako formaldehyd.