tedy | dredy | jedlý | šedý

-jedy чешский

Значение -jedy значение

Что в чешском языке означает -jedy?

-jedy

přípona pro tvorbu složenin ve vlastních jménech zeměpisných  Kozojedy, Kotojedy, Mrkvojedy