русский | английский | немецкий | чешский

-ný чешский

Значение -ný значение

Что в чешском языке означает -ný?

-ný

charakterizuje následující podstatné jméno první částí slovního spojení  pyšný princ  odvážný voják chem. určuje jednomocný chemický prvek ve sloučenině  oxid dusný  kyanid draselný