pol | mol | kol | bol

-ol чешский

Значение -ol значение

Что в чешском языке означает -ol?

-ol

chem. alkohol  Methanol se metabolizuje především v játrech, a to pomocí enzymu alkoholdehydrogenázy na formaldehyd. chem. fenol  Karvakrol má charakteristickou štiplavě teplou vůni dobromysli a chuť „jako pizza“. olejovitá látka  Benzol je směs chemických látek, vznikajících při koksování.