bc | AC | AB | TBC

ABC чешский

Значение ABC значение

Что в чешском языке означает ABC?

ABC

ABC mladých přírodovědců a techniků (název časopisu pro mládež)  Brácha si lepil modely z ABC. americká společnost American Broadcasting Company

ABC

atomový, biologický a/nebo chemický  V Iráku hrozilo, že někdo použije ABC

Примеры ABC примеры

Как в чешском употребляется ABC?

Субтитры из фильмов

Zase ABC.
Опять Эй-би-си.
Bude v éteru pro ABC.
Уже завтра он будет сидеть на Эй-би-си, а мы потеряем 20 пунктов!
Co ten skvělý nový mesiáš, kterého nám slíbila ABC?
Покажите мне того обалденного мессию, которого Эй-би-си в следующем году хотело ставить против нашего?
Existuje pouze trojúhelník ABC, který se rovná trojúhelníku s přímkami a, b, c.
Есть треугольник АВС, равный треугольнику А-прим, В-прим, С-прим.
ABC železniční jizdní řád?
Алфавитный железнодорожный справочник.
Zvláštní. Myslel jsem, že během ABC války všechny roboty zničili.
А я думал, во время войны уничтожили всех биовоинов.
Lituji, vrchní soudce, ale ABC robot není napojený k mému procesoru.
Простите, главный судья, биоробот не подвластен моему процессору.
NBC. ABC.
ЭнБиСи, ЭйБиСи.
Pro televizi ABC jsem natáčel ve Rwandě, Čečně a Bosně.
Спасибо. Время от времени сотрудничаю с Гринпис, но недолго.
My porazíme každýho, ABC, NBC, CNN.
Мы опередили всех - Эй-Би-Си, Эн-Би-Си, Си-Эн-Эн.
Nabídka ABC je velice zajímavá.
Рэй, моя работа - искать более выгодные условия.
ABC má všude reklamu.
Да. Эй-би-си дает рекламу во все издания.
ABC se podařilo případ uzavřít.
Эй-би-си удалось все замять.
Když jsem přišel do ABC, byli jste to vy, chlapci, kdo dal do smlouvy, že si můžu vybrat vlastní muziku.
Когда я перешел на Эй-би-си, вы записали в моем контракте, -Когда я перешел на Эй-би-си, вы записали в моем контракте, что я буду выбирать музыку. Вы можете проверить этот пункт.