b | a | VB | tb

AB чешский

Значение AB значение

Что в чешском языке означает AB?

AB

staveb. asfaltový beton  Ráda jezdím na kole po AB.

ab

jedenáctý měsíc občanského a pátý měsíc biblického židovského kalendáře

Примеры AB примеры

Как в чешском употребляется AB?

Субтитры из фильмов

Krevní skupina AB a Tom měl A.
Группа крови вторая, а у Тома была первая.
Ovšem duše neexistuje ab initio, jak tvrdí ortodoxní křesťané.
Однако душа не существует изначально как учит ортодоксальное христианство.
Kdo dokáže, že součet dvou protilehlých stran AB plus CD se rovná součtu opačných stran BC plus DA?
Кто может доказать мне, что в четырехугольнике сумма противоположных сторон равна сумме двух других?.
Z personálu není nikdo AB negativní, tak jsem prošla vězně. - Našla jsem jednoho vězně.
А с чего ты взял, что это надзиратель?
AB, snad.
А, кажется, вторая.
Jestli omdlím a budu potřebovat transfuzi, jsem AB negativní.
Если нужно переливание крови, у меня 1 группа, отрицательный резус.
Jsem taky AB negativní.
Кстати, у меня такая же группа.
Krevní skupina AB negativní.
Все жертвы с первой отрицательной группой крови.
Není AB negativní, nebo chtěl prostě zabránit tomu, aby ho odhalili.
Неподходящая группа крови, или попытка защитить себя от преследования.
Jen mě napadlo, že nejsem ten nejlepší typ na tuhle hlídku, protože jsem AB negativní.
Я подумал, что мне лучше здесь не появляться, у меня ведь та же группа крови. Я приманка.
Nevzdávej to, Ab.
Давай, Аб.
Oh, bože, promiň, Ab.
Прости, Аб. Я не могу.
Já jsem AB negativní? Já už vůbec nevím, co jsi.
Я уже запутался.
Ab McCreedy.
Аб МакКриди.