Abel Dánský чешский

Абель

Перевод Abel Dánský перевод

Как перевести с чешского Abel Dánský?

Abel Dánský чешский » русский

Абель

Примеры Abel Dánský примеры

Как в чешском употребляется Abel Dánský?

Субтитры из фильмов

Tvůj otčím není dánský král. A tohle není Elsinor, i když je tu pochmurno.
Я - не королева Гертруда,. а твой добрый отчим - не датский король, и это не Эльсинорский замок,. хотя здесь и довольно мрачно.
Tak váš strýc je dánský král? Pravda.
Ваш дядя датский король?
To jsou dánský řeči!
Разгильдания!
Nepřijal jsem ji sem já, ale celý dánský lékařský stav.
Я не принимал г-жу Друссе, это датские медики ее положили.
Ve snaze odpoutat svou mysl od sexu, si Miranda půjčila pětihodinový dánský dokument o Norimberském procesu.
Чтобы как-то отвлечься от мыслей о сексе. Миранда взяла 5 - часовой документальный фильм в прокате. о Ньюрнбергском процессе..
On není dánský aristokrat. - A jak se tedy jmenuje?
Его зовут не Эрик Ян Хануссен.
Takže, Hans Christian Andersen, dánský spisovatel povídek pro děti.
Ганс Христиан Андерсен - датский детский писатель.
Trochu moc prezidentů. Nebudeme tomu našemu říkat dánský prezident?
Может, будем называть нашего директора датским директором?
Islandský nebo dánský, vždyť je to jedno.
Хотя черт с ним. Исландский или датский - две стороны одной медали.
Moderní dánský a ruské gymnastky?
Датский модерн и Русские гимнастки?
A tento dánský nábytek. Je tak elegantní!
А эта датская мебель. такая шикарная!
Dánský architekt, náš stálý host.
Датский архитектор.
Podejte mi prosím dánský koláček.
Пожалуйста, передайте дэниш.
Měl jsi instalovat kabely v domě, a ne mít Dánský sýr v puse.
Ты должен был провести кабель в дом, а не Датский сыр в свой рот.

Из журналистики

Kdyby snad jako kompromisní kandidát mezi Junckerem a Blairem uspěl dánský předseda vlády Anders Fogh Rasmussen, jak se všeobecně naznačuje, přítomnost dvou středopravých Skandinávců by představovala problém.
Если премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен победит в качестве альтернативного кандидата Юнкеру и Блэру, как предполагают многие, то присутствие двух правоцентристских скандинавов может стать проблемой.
Proto je dánský model pravděpodobně nejhorším řešením, neboť od populistů nevyžaduje žádnou schopnost vládnout.
Именно поэтому датская модель - вероятно, худшее решение, поскольку она не требует от популистов никакой способности управления.
Fórum pro finanční stabilitu bez rodících se ekonomik Latinské Ameriky je však jako kralevic dánský bez Hamleta.
Но Форум по проблемам финансовой стабильности без участия развивающихся стран Латинской Америки - это примерно то же самое, что Гамлет без принца!
Dánský zákon přijatý v roce 1993 zavádí právo pracovat nespojitě, avšak zároveň lidem přiznává právo na stálý příjem.
Датский закон, принятый в 1993 году, признает право на работу с перерывами, одновременно признавая право народа на получение непрерывного дохода.
A krátce předtím, než se klauzule stala součástí norského práva, udělil dánský král Židům ve své říši občanství.
И как раз, перед тем как оговорка норвежского закона вступила в силу, король Дании предоставил евреям гражданство в своем королевстве.
Dánský příklad podtrhuje klíčovou roli reformy řízení, má-li kdy Evropa splnit své lisabonské cíle.
Этот пример иллюстрирует важную роль реформы управления, если Европа все-таки намерена добиться тех целей, которые были поставлены на встрече в Лиссабоне.
Dánský premiér Anders Fogh Rasmussen nastiňuje, v jaký typ ústavní smlouvy doufá.
Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен излагает свое мнение относительно того, каким будет окончательный вариант соглашения.
Vždyť Kaliningradská oblast je zhruba stejně velká jako největší dánský ostrov Sjaelland a žije v ní jeden milion lidí, což je o polovinu méně než v Kodani a jejích předměstích.
В конце концов, Калининград - это территория, равная по размеру датскому острову Зеландия. Его население (1 миллион) - меньше половины населения Копенгагена с пригородами.
Budu přítomen jako dánský ministr zodpovědný za klimatické otázky a jsem přesvědčen, že letošní konference se zapíše jako chvíle, kdy svět začal brát vážně snahu dostat globální oteplování pod kontrolu.
Я буду присутствовать в роли министра климата Дании и я считаю, что в этом году конференция станет тем моментом, когда мир начал серьезно задумываться о том, как держать под контролем глобальное потепление.

Возможно, вы искали...