Sám | sm | sa | am

Sam чешский

Значение Sam значение

Что в чешском языке означает Sam?

Sam

domácká podoba anglického křestního jména Samuel

Склонение Sam склонение

Как склоняется Sam в чешском языке?

Sam · имя

+

Примеры Sam примеры

Как в чешском употребляется Sam?

Субтитры из фильмов

Zrovna jsme se jí chystali jít hledat. já a Sam, Daniel, Miljan taky.
Мы идем искать ее- я и Сэм, Дэниел, Мильян.
A teď vypadá takhle, takže Johnny by se teď pravděpodobně měl bát o svůj život, protože Sam a Neeko šli po něm.
И теперь, она выглядит, вот так, так что Джонни стоит сейчас бояться за свою жизнь. потому что Сэм и Нико пошли за ним.
Nebyl to jenom Sam Wol.
И не только Сам Воль.
To jsem já, Velký Sam!
Это Сэм!
Vidíte, dokonce i Sam to říká!
Юной леди там не место.
Bylo to, jako by se do jeho srdce vplížilo zlo. Můj ubohý Sam.
Словно сам лукавый забрался в его бедное сердце.
Jsem Sam Spade.
Я Сэм Спэйд.
Tady je Sam Spade.
Да, это Сэм Спэйд.
Tady je Sam Spade.
Соедините с ним. Это Сэм Спэйд.
Třeba Sam touží po změně.
Спросим Сэма. Может, он готов к переменам.
Tohle je Sam Gorlopis z Inglewoodu.
Привет. Это Сэм Горлопис из Инглвуда.
Oh, oh, Sam Wainwright.
Сэм Уэйнрайт.
Ale jistě - Sam Wainwright. - Hmmm?
Из-за Сэма Уэйнрайта.
Jo, Sam miluje Mary.
Сэм без ума от Мэри.

Из журналистики

Namibijský prezident Sam Nujoma si stěžuje, že Západ chce pod rouškou tolerance vůči gayům vnutit Africe své dekadentní sexuální hodnoty.
Президент Намибии Сэм Наджома жалуется, что Запад хочет навязать Африке свои упадочные сексуальные ценности под видом терпимости по отношению к голубым.
Za pár minut už Sam, Sue a Sophia míří do klubu karate.
Через несколько минут Сэм, Сью и София отправляются в клуб каратэ.
Sophia cestou zkoumá videozáznamy předchozích utkání své soupeřky, zatímco Sue si pročítá e-maily a Sam objednává předkrm a květiny na oslavu.
По пути София изучает видеозаписи прошлых соревнований ее соперника, в то время как Сью проверяет электронную почту, а Сэм заказывает еду и цветы для вечеринки.
Posadí se, a když Sam mává Sally, která už sedí se spolužáky, nevychází z údivu, jak rychle uplynulo 17 let.
Они занимают свои места, и когда Сэм машет рукой Салли, сидящей со своими одноклассниками, он поражается тому, как быстро пролетели 17 лет.
V roce 2013 by měl Sam mnohem komplikovanější, vystresovanější a dražší den.
В 2013 году день Сэма был бы гораздо более сложным, напряженным и дорогим.