abeceda чешский

алфавит

Значение abeceda значение

Что в чешском языке означает abeceda?

abeceda

алфавит množina písmen označujících hlásky; písmena v abecedě jdou za sebou v určeném pořadí základní informace pro určitý obor  abeceda mladého technika

Перевод abeceda перевод

Как перевести с чешского abeceda?

Синонимы abeceda синонимы

Как по-другому сказать abeceda по-чешски?

abeceda чешский » чешский

slabikář písmo

Склонение abeceda склонение

Как склоняется abeceda в чешском языке?

abeceda · существительное

+
++

Примеры abeceda примеры

Как в чешском употребляется abeceda?

Субтитры из фильмов

Morseova abeceda, to můžeš přeskočit.
Азбука Морзе. Можешь пропустить это.
Můj monogram vypadá jako abeceda.
Моя монограмма похожа на таблицу для зрения.
A i když nemám dost dat, abych přeložil všechny nápisy, ta abeceda a symbolika více odpovídá ranným Vulkáncům než Romulanům.
Хотя я и не очень хорошо в этом разбираюсь, символы намного более схожи с ранним вулканским, чем ромуланским алфавитом.
V lidských bytech a domech jsou stroje s obrovským ciferníkem, na kterém je celá abeceda a žádné instrukce.
У людей в домах и квартирах есть собственные стиральные машины. С огромным экраном и всеми буквами алфавита. И без инструкций.
Systému? To je abeceda.
Это называется алфавит.
Nazývá se to plaménková abeceda.
Это называется огненный алфавит.
Vypotřebuje se na tebe celá abeceda, Stu.
Ты по всему алфавиту пройдешься, Стю.
Ty symboly vypadají jako abeceda.
Эти, э, символы, кажется, нечто вроде алфавита.
Je na tom abeceda.
У него есть свой алфавит.
Jako abeceda?
Как алфавит?
Abeceda pozpátku.
Алфавит наоборот.
Jak můžete vidět, není to abeceda, jak jsme se učili ve škole.
Это не тот алфавит, что вы учили в школе.
Abeceda podle Zodiaku.
Алфавит Зодиака.
Spisovatelé psali pod pseudonymy už od dob, kdy vznikla abeceda.
Это назывет псевдоним.

Из журналистики

Tato past je tím hlubší, čím delší je abeceda a skládaná slova.
Чем длиннее алфавит и длиннее слова, эта ловушка становится глубже.
Zkracuje se abeceda technologií?
Технологический алфавит становится короче?

Возможно, вы искали...