abecední чешский

алфавитный

Значение abecední значение

Что в чешском языке означает abecední?

abecední

seřazený podle abecedy  abecední seznam

Перевод abecední перевод

Как перевести с чешского abecední?

Синонимы abecední синонимы

Как по-другому сказать abecední по-чешски?

abecední чешский » чешский

abecedně začátečnický

Склонение abecední склонение

Как склоняется abecední в чешском языке?

abecední · прилагательное

+
++

Примеры abecední примеры

Как в чешском употребляется abecední?

Субтитры из фильмов

Tys zavolal nadřízenýmu agentovi z toho zasranýho FBI, aby ti vyluštil ten abecední kód?
Ты позвонил куратору в чертово ФБР, чтоб тебе помогли расшифровать этот алфавитный код?
Takže když potom dostane instrukce jet do Doncasteru, už si je jist, že příští abecední vražda se odehraje tam, a ztratí nervy.
Получив указание поехать в Донкастер, зная, что следующее по алфавиту убийство будет в этом городе, он занервничал.
Zřejmě jejich jazykový a abecední kód.
Возможно они шлют свой алфавит и языковые коды.
Máme tu Kermita Žábu a přišel nám zazpívat Abecední písničku, není to skvělé?
Он собирается позвать Лягушку Кермита спеть Песню Алфавита, правда классно?
Co se týče hudby, tady je abecední seznam mých cédéček.
А для музыки я составила в алфавитном порядке список моих СД.
Jako třeba abecední nebo podle žánrů.
Например, по алфавиту или по жанру.
Abecední vrah šel po dívkách, které měly stejné počáteční písmeno u jména i příjmení.
Я не знаю. Алфавитный убийца охотился за девушками по первым буквам в их именах и фамилиях.
Je to abecední.
Он по алфавиту.
Vymyslel si ten abecední systém, zabralo by nám to měsíce, kdybych mu to nerozmluvil.
Он хотел упорядочить всё по алфавиту, на что у нас ушли бы месяцы, если бы я его не отговорил.
Dostane vás na schůzky s Okem, Pávem, i Abecední pavučinou.
Она научит тебя, как встречаться глазами, как задаваться, и алфавиту.
Tohle je abecední seznam všech. Začíná režisérem co jsi na něj hodil ten scénář.
Я составил список по алфавиту, начиная с режиссёра, в которого ты швырнул сценарий.
Budeme používat základní abecední techniku s mnemontechnickým násobitelem.
Точно. Мы воспользуемся базовой алфавитной техникой, усиленной мнемоникой.
To je abecední pořádek agentur, které ho chtějí dostat.
Он нужен всем агентствам по алфавиту.
Zazpívej abecední pisničku.
А теперь пропой алфавит.

Возможно, вы искали...