abramovič чешский

Примеры abramovič примеры

Как в чешском употребляется abramovič?

Из журналистики

Abramovič, jehož do popředí dostal právě Berezovskij, tím likviduje své konkurenty.
Абрамович, брошенный Березовским на передний фланг, уничтожает его конкурентов.
Putin pochopitelně chce skoncovat s tímto bezostyšným okrádáním státního majetku a minoritní akcionáři jsou na nohou, ale nenasytný Abramovič si na Gazprom brousí zuby a Vološin by se rád stal jeho příštím generálním ředitelem.
Ясно, Путин стремится положить конец этому воровству государственных богатств, меньшинство держателей акций находятся в руках, но ненасытный Абрамович хочет получить Газпром, и Волошин тоскует по месту директора-распорядителя.

Возможно, вы искали...