abstinenčni syndrom чешский

Синонимы abstinenčni syndrom синонимы

Как по-другому сказать abstinenčni syndrom по-чешски?

abstinenčni syndrom чешский » чешский

kouření alkoholu

Примеры abstinenčni syndrom примеры

Как в чешском употребляется abstinenčni syndrom?

Субтитры из фильмов

Tahitský syndrom.
Синдром Таити.
Už jsi někdy viděl tenhle syndrom?
Ты когда-нибудь видел такой синдром?
Já myslel, že má syndrom Epstein-Barr.
Я думал у нее синдром Эпштейна-Барр.
Ach, karma-nirvánový syndrom!
А, Синдром Кармы-Нирваны.
Kdybych nevěděla, že je to nesmysl řekla bych Iresinový syndrom.
Если бы я не знала эту болезнь лучше, я бы сказала, что они оба больны айризанским синдромом.
Co je Iresinový syndrom?
Что такое айризанский синдром?
Iresinový syndrom je příčinou elektropatického stavu.
Айризанский синдром вызывает подобный электропатический рисунок.
Pamatuješ, co řekla doktorka Crusherová, když Troi upadla do bezvědomí? Že to vypadá jako Iresinový syndrom až na hladinu histaminu.
Хм. помнишь, что доктор Крашер сказала сразу после того, как обнаружили, что советник Трой впала в кому - что выглядит она в точности как айризанский синдром, за исключением уровня гистамина?
Deprese, nerozhodnost, panovačnost, nezvladatelné padání, syndrom stařecké sprostoty, neboli SSS a chronické remcání.
Что там? Депрессия, бессонница, болтливость, бегающие глаза, нерешительность, решительность, начальственный тон, неуправляемая подчиненность, старческий маразм и хроническая ворчливость Ворчливость.
Post-traumatický syndrom.
Посттравматический синдром.
Syndrom krysi v pasti s doporučením nedráždit ji při terapii. - Mohl bych tě citovat?
Понимаю, синдром загнанной крысы с рекомендацией не доёбываться с лечением?
Obsedantně nutkavý syndrom s erotomanskýmy rysy.
Навязчивое расстройство с чертами эротомана.
Potom dostal Torgův syndrom a náhle zemřel.
Затем, он получил Синдром Торга и просто увял.
Mám Lakeův syndrom.
От синдрома Лейка.

Из журналистики

Příkladem budiž syndrom Charlese Bonneta, kdy poškození zraku u starších lidí vytváří vidiny lidských postav.
Возьмем, например, синдром Чарльза Боннета, когда нарушения зрения у пожилых людей могут вызвать видения человеческих фигур.
Ve vyspělých zemích rutinní testování starších těhotných žen společně s dostupností potratu výrazně snížilo výskyt vad, jako je Downův syndrom.
В развитых странах рутинная проверка беременных женщин более пожилого возраста в сочетании с возможностью абортов значительно сократила случаи таких заболеваний, как синдром Дауна.
Už teď byl u 52 tisíc navrátivších se veteránů diagnostikován posttraumatický stresový syndrom.
Уже 52000 вернувшихся ветеранов был поставлен диагноз Синдром Посттравматического Стресса.

Возможно, вы искали...